Вісник НАН України. 2020. № 3. С. 26-34

Наумовець Антон Григорович —
академік НАН України, перший віцепрезидент НАН України, голова Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України, голова наукової ради цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій»

ПРО ВИКОНАННЯ ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НОВИХ НАНОМАТЕРІАЛІВ І НАНОТЕХНОЛОГІЙ»
Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 15 січня 2020 року

У доповіді висвітлено найважливіші результати, отримані вченими НАН України в рамках виконання цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій» за 2015–2019 рр. Зважаючи на перспективність досліджень і розробок з цього напряму, запропоновано започаткувати нову цільову програму фундаментальних досліджень НАН України «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства» на 2020–2024 рр.

Повний текст (PDF)