2013 №11

ПОДІЇ
Патон Б.Є.
До 95-річчя Національної академії наук України
Повний текст (PDF)

Самойленко А.М.
Відділення математики НАН України
Повний текст (PDF)

Дейнека В.С.
Відділення інформатики НАН України
Повний текст (PDF)

Булат А.Ф.
Відділення механіки НАН України
Повний текст (PDF)

Локтєв В.М.
Відділення фізики і астрономії НАН України
Повний текст (PDF)

Шестопалов В.М.
Відділення наук про Землю НАН України
Повний текст (PDF)

Походня І.К.
Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України
Повний текст (PDF)

Стогній Б.С.
Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України
Повний текст (PDF)

Неклюдов І.М.
Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України
Повний текст (PDF)

Гончарук В.В.
Відділення хімії НАН України
Повний текст (PDF)

Комісаренко С.В.
Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Повний текст (PDF)

Моргун В.В.
Відділення загальної біології НАН України
Повний текст (PDF)

Лібанова Е.М.
Відділення економіки НАН України
Повний текст (PDF)

Онищенко О.С.
Відділення історії, філософії та права НАН України
Повний текст (PDF)

Жулинський М.Г.
Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України
Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (18 вересня 2013 року)
Анотація  Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Кундієв Ю.І.
Творчість випереджає час
До 90-річчя члена-кореспондента НАН України І.М. Трахтенберга
Анотація  Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
70-річчя академіка НАН України Д.О. Мельничука
Повний текст (PDF)