Вісник НАН України. 2020. № 1. С.48-55

Комісаренко Сергій Васильович
академік НАН України, академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Моргун Володимир Васильович
академік НАН України, академік-секретар Відділення загальної біології НАН України, директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ НАН УКРАЇНИ «МОЛЕКУЛЯРНІ ТА КЛІТИННІ БІОТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПОТРЕБ МЕДИЦИНИ, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»
Стенограма співдоповіді на засіданні Президії НАН України  20 листопада 2019 року

У співдоповіді підбито підсумки виконання цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України «Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства», розрахованої на 2015–2019 рр., наведено основні результати, отримані в рамках зазначеної програми, підкреслено необхідність їх подальшого наукового доопрацювання та запропоновано започаткування нової цільової програми «Геномні, молекулярні та клітинні основи розвитку інноваційних біотехнологій».

Повний текст (PDF)