Вісник НАН України. 2015. № 6. С. 116.

80-річчя члена-кореспондента НАН України  В.Г. КУЗНЕЦОВА

Відомий учений у галузі електроенергетики та електротехніки, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України Володимир Григорович Кузнецов народився 1 червня 1935 р. Після закінчення у 1958 р. Київського політехнічного інституту (КПІ) працював у проектному інституті Київського раднаргоспу і на кафедрі теоретичних основ електротехніки КПІ. З 1966 р. і понині він працює в Інституті електродинаміки НАН України, де обіймав посади завідувача відділу оптимізації систем електропостачання (1980–2007) і заступника директора з наукової роботи (1987–2003), а з 2007 р. є головним науковим співробітником.

Наукова діяльність В.Г. Кузнецова пов’язана з оптимальним управлінням електромагнітними процесами в багатофазних системах з джерелами несиметричних, нелінійних і швидкозмінних спотворень. У рамках цього напряму виконано фундаментальні та прикладні дослідження з комплексного підвищення якості електроенергії в мережах різного ієрархічного рівня і зменшення її втрат; забезпечення електромагнітної сумісності споживачів у системах загального та автономного електропостачання; енергоощадного керування режимами електричних мереж; аналізу та обмеження сталих і квазістаціонарних резонансних, ферорезонансних і анормальних перенапруг в електричних мережах високої і надвисокої напруги. Запропоновані моделі, методи та пристрої одержали широке впровадження в Україні та інших країнах.

В.Г. Кузнецов є автором понад 430 публікацій, серед яких 10 монографій і 60 авторських свідоцтв та патентів (США, СРСР, Україна, Азербайджан). Серед його учнів 3 доктори і 27 кандидатів технічних наук.

За значний внесок у розвиток вітчизняної науки В.Г. Кузнецова нагороджено медалями та численними відзнаками, йому присуджено премії НАН України ім. Г.Ф. Проскури та ім. С.О. Лебедєва, Міжнародну премію президентів НАН України, Білорусі та Молдови.