75-річчя члена -кореспондента НАН України В.Ф. СІРЕНКА

Відомий учений-правознавець, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України Василь Федорович Сіренко народився 11 листопада 1941 р. у м. Пирятині Полтавської обл. У 1971 р. закінчив навчання на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Того ж року почав працювати в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. У цій провідній науковій юридичній установі Василь Федорович пройшов шлях від стажиста-дослідника до завідувача відділу, а нині є головним науковим співробітником. Наукова діяльність В.Ф. Сіренка спрямована на дослідження важливих питань теорії держави і права та конституційного будівництва. Його цікавлять проблеми соціальних інтересів в управлінській діяльності і законодавстві, ефективності державного управління, захисту прав людини. Своїм дисертаційним дослідженням з проблематики АСУ Василь Федорович фактично заклав теоретичне підґрунтя формування інформаційного права в Україні. Науковий доробок В.Ф. Сіренка становить понад 150 праць, у тому числі близько 20 монографій. Під його керівництвом захищено 5 докторських і більше 10 кандидатських дисертацій. Василь Федорович плідно поєднує наукову роботу і су спільно-політичну діяльність. Як народний депутат України III, IV скликань був головою Комітету Верховної Ради України з питань правової реформи, заступником голови Комітету з питань правової політики. Він є співавтором низки проектів законів, зокрема «Про судоустрій», «Про народне підприємство», «Про науково-технічну політику», Господарського кодексу України, а також законопроектів з питань судово-правової реформи. В.Ф. Сіренко входив до складу багатьох державних комісій з питань державно-правових реформ: Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи, Комісії з підготовки змін до Конституції України, комісій з судово-правової реформи, Національної конституційної ради, Комісії з питань правосуддя Конституційної Асамблеї.

Повний текст (PDF)