Вісник НАН України. 2014. № 3. С. 3–7.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
15 січня 2014 року

Аналіз термогазодинамічного стану нового безпечного конфайнменту і об’єкта «Укриття» (доповідач — доктор технічних наук П.Г.  Круковський)

Про заходи із забезпечення централізованого доступу до зарубіжних баз наукової інформації та представлення періодичних видань НАН України у провідних наукометричних базах (доповідач — академік НАН України А.Г. Загородній)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Ф. Мачулін)

Кадрові та поточні питання

Учасники засідання Президії НАН України заслухали доповідь завідувача відділу моделювання процесів тепломасообміну в об’єктах енергетики і теплотехнологіях Інституту технічної теплофізики НАН України доктора технічних наук Павла Григоровича Круковського на тему «Аналіз термогазодинамічного стану нового безпечного конфайнменту і об’єкта «Укриття».  У доповіді було представлено докладну інформацію про призначення, конструкцію та хід будівництва нової захисної споруди об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС – нового безпечного конфайнменту (НБК), який має гарантувати безпеку цього об’єкта на найближчі 100 років і дати можливість у майбутньому вилучити паливовмісні матеріали та кондиціонувати їх для подальшого безпечного зберігання. Конфайнмент – це унікальний інженерно-технічний багатофункціональний комплекс, основним завданням якого є перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. НБК дасть змогу обмежити радіаційний вплив об’єкта «Укриття» на навколишнє середовище, причому як під час нормальної його експлуатації, так і в разі виникнення аварійних ситуацій, які можуть статися в процесі демонтажу нестабільних конструкцій чи під час виконання робіт з вилучення ядерного палива.

Новий безпечний конфайнмент складається з основної споруди, яка має аркову конструкцію, систем контролю і підтримки експлуатації та допоміжних споруд. Однією з найважливіших систем підтримки експлуатації конфайнменту є система вентиляції, яка має забезпечувати функціонування НБК. Проектування, будівництво та введення в експлуатацію НБК здійснює міжнародний консорціум NOVARKA. Завершення будівництва заплановано на кінець 2015 р. Після проведення тендера консорціум NOVARKA доручив фахівцям Інституту технічної теплофізики НАН України виконати відповідні роботи з аналізу працездатності системи вентиляції та термогазодинамічного стану конфайнменту за різних кліматичних умов його експлуатації. Повний текст (PDF)