Вісник НАН України. 2019. № 11. С. 23-28

Савчук Михайло Миколайович —
член-кореспондент НАН України, виконувач обов’язків завідувача кафедри математичних методів захисту інформації Фізико-технічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 вересня 2019 року

У доповіді висвітлено низку найважливіших досліджень з розроблення методів захисту інформації, інформаційних технологій, математичного апарату криптографії та криптоаналізу, стеганографії, а також технічних засобів та правових засад кібернетичної безпеки. Підкреслено необхідність подальшого розвитку цього напряму в Україні та актуальність підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері захисту інформації та безпеки кіберпростору.

  Повний текст (PDF)