2018 №7

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України 16 травня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
30 травня 2018 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Носовський А.В.
https://doi.org/10.15407/visn2018.07.016
Про стратегічні напрями діяльності з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему після введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту
З
а матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 травня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Гудков І.М.
https://doi.org/10.15407/visn2018.07.025

Академік Д.М. Гродзинський — видатний радіобіолог, педагог, громадський діяч
З
а матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 травня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Шаповалов В.О.
https://doi.org/10.15407/visn2018.07.033

Наукові основи дугових адитивних технологій у спецелектрометалургії та електрозварюванні
С
тенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 30 травня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Семенова Ю.В.
https://doi.org/10.15407/visn2018.07.040
Моделювання реакції ґрунтів на сейсмічні впливи для забезпечення сейсмостійкості споруд за європейськими стандартами 
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 30 травня 2018 року

Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Горбулін В.П., Трофимчук О.М., Греков Л.Д.
https://doi.org/10.15407/visn2018.07.048
Сучасні тенденції на вістрі викликів часу у військовій сфері
Анотація   Повний текст (PDF)

Бобух І.М., Щегель С.М.
https://doi.org/10.15407/visn2018.07.055

Стратегічні орієнтири економічного зростання України: інклюзивність як ключовий пріоритет
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Трахтенберг І.М.
Напередодні вікового ювілею
Про мемуари О. Головцова та інші книги-спогади як борги нашої пам'яті

Анотація   Повний текст (PDF)

ПОДІЇ
Виставка-презентація «Зроблено в Києві» 
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Гутлянський В.Я., Махно С.Я., Скрипник И.И.
Всесвітньо відомий український математик і талановитий педагог
Д
о 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Й.І. Гіхмана
Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Гомонай Г.М., Завілопуло А.М.
Творець ужгородської школи з атомної фізики
До 80-річчя академіка НАН України О.Б. Шпеника
Анотація   Повний текст (PDF)

Костерін С.О., Данилова В.М.
Засновник молекулярної імунології в Україні, відомий політичний і громадський діяч
До 75-річчя академіка НАН України С.В. Комісаренка
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України В.Д. Кубенка
Анотація   Повний текст (PDF)

60-річчя академіка НАН України В.З. Туркевича
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України А.М Романенко
Анотація   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України А.М. Погорілого
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Б. Євтуха
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України Н.Г. Щукіної
Анотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України С.О. Корабліна 
Анотація   Повний текст (PDF)