Вісник НАН України. 2019. № 7. С. 89-94
https://doi.org/10.15407/visn2019.07.089

Болкотун Зоя Анатольевна —
и.о. ученого секретаря Издательского дома «Академпериодика» НАН Украины
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5076-9956

Радченко Анна Игоревна —
кандидат геологических наук, заместитель директора по научной и издательской деятельности Издательского дома «Академпериодика» НАН Украины
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0276-6398 

 

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ — ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
ІХ Науково-практична конференція «Наукова періодика: традиції та інновації»

5 червня 2019 р. в Києві у приміщенні Головної астрономічної обсерваторії НАН України відбулася ІХ Науково-практична конференція «Наукова періодика: традиції та інновації», організована Видавничим домом «Академперіодика» НАН України. У статті висвітлено основні питання, які розглядалися на конференції, зокрема пов’язані з викликами, що стоять сьогодні перед науковою періодикою, пропозиції та ініціативи учасників заходу.

У 2010 р. Видавничий дім «Академперіодика» НАН України під егідою Науково-видавничої ради НАН України започаткував проведення науково-практичних конференцій, присвячених питанням існування та розвитку наукової академічної періодики. Цього року, 5 червня, відбулася вже 9-та конференція, яка підтвердила, що проведення такого щорічного наукового заходу є важливою подією для співробітників редакційних колегій і редакцій академічних журналів.

З-поміж 100 зареєстрованих учасників близько половини становлять уже постійне «ядро» — це давні друзі та колеги ВД «Академперіодика», активні у справі розвитку наукової періодики працівники редакційних колегій і редакцій наукових періодичних видань, завжди готові ділитися власним досвідом і радіти здобуткам колег. Приємно було бачити серед учасників конференції представників закладів вищої освіти та наукових установ іншого відомчого підпорядкування, зокрема Київського університету імені Бориса Грінченка, Національної академії прокуратури України, Академії Державної пенітенціарної служби, Національної наукової медичної бібліотеки України, Національного авіаційного університету, Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», Державної установи «Національний антарктичний науковий центр» МОН України.

Цьогоріч захід проходив у Головній астрономічній обсерваторії НАН України, і, вже за традицією, з вітальним словом до присутніх звернувся голова Науково-видавничої ради НАН України, директор ГАО НАН України академік НАН України Я.С. Яцків. Він побажав учасникам конференції плідної роботи і наголосив на основних викликах, які стоять сьогодні перед науковою періодикою щодо ефективного оприлюднення наукових результатів і пов’язані зі стрімким розвитком інформаційних технологій, запровадженням концепції відкритої науки, зростанням рівня цифровізації світової економіки.

Виступи основних доповідачів стосувалися кількох груп питань:

  • про сьогоднішній стан наукової періодики та обов’язкові атрибути сучасного наукового журналу (О.Г. Вакаренко, І.О. Тихонкова, А.І. Радченко, З.А. Болкотун);
  • про видавничу діяльність і публікаційну активність вітчизняних наукових установ (Я.С. Яцків, П.С. Смертенко);
  • про перспективність відкритого доступу в Україні, його правове регулювання та охорону авторського права (Ю.В. Діденко, Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян);
  • про системи ідентифікації наукових публікацій, авторів, наукових установ (Т.М. Яцків, А.Д. Данілова, І.О. Погореловська).

Майже половину робочого часу конференції, і це було новацією, організатори приділили проведенню дискусійної панелі. В основу дискусії, до якої активно долучилися всі присутні, було покладено запитання, що надійшли до ВД «Академперіодика» від учасників конференції у заявках на участь у заході. Обговорювали також питання, що виникали під час виступів доповідачів, та інші дотичні зауваги.

Учасники конференції під час дискусії мали змогу поділитися своїм досвідом, почути про напрацювання колег з інших академічних періодичних видань, а також послухати виступи та міркування гостей з неакадемічної сфери. Серед таких виступів хотілося б відзначити інформаційні повідомлення.

Так, завідувачка відділу серіальних номерів О.І. Погореловська ознайомила присутніх з перспективами довгоочікуваного відкриття в Україні національного центру ISSN, повідомивши, що Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Державного комітету телебачення і радіомовлення України щодо приєднання України до Статуту Міжнародного центру реєстрації серіальних видань. Отже, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 163 «Про приєднання до Статуту Міжнародного центру реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN)», Державну наукову установу «Книжкова палата України імені Івана Федорова» призначено національним центром реєстрації серіальних видань (національним центром ISSN). Основні завдання центру полягають в упорядкуванні потоку серіальних видань, що видаються на території України, створенні надійної та зручної в користуванні національної бази даних серіальних видань на основі ISSN, сприянні створенню умов для впровадження та поширення в Україні інформаційних технологій автоматичної ідентифікації, штрихового кодування серіальних видань на основі ISSN, удосконаленні системи обліку видавничої продукції, інтеграції вітчизняних суб’єктів видавничої справи у світові ринки та мережі товарних потоків на засадах сучасних загальновизнаних стандартів ділового спілкування. Наразі триває процес підготовки нормативної документації, а відкриття національного центру планується восени 2019 р.

Повний текст