Вісник НАН України. 2020. № 1. С.68-73

Самойленко Анатолій Михайлович —
академік НАН України, академік-секретар Відділення математики НАН України, директор Інституту математики НАН України

Романюк Анатолій Сергійович —
доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу теорії функцій Інституту математики НАН України

Сердюк Анатолій Сергійович —
доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН України

ВИДАТНА ПОСТАТЬ У ТЕОРІЇ НАБЛИЖЕННЯ ХХ СТОЛІТТЯ
До 100-річчя від дня народження академіка НАН України М.П. Корнєйчука

У січні 2020 р. світова математична громадськість відзначає 100-річчя від дня народження видатного українського математика, знаного у світі фахівця і фундатора потужної наукової школи з теорії наближення, лауреата Державної премії СРСР (1973), Державної премії України в галузі науки і техніки (1994), премії імені М.В. Остроградського НАН України (2000), заслуженого діяча науки і техніки України (2000), доктора фізико-математичних наук (1964), професора (1965), академіка НАН України (1997) Миколи Павловича Корнєйчука.

Повний текст (PDF)