Вісник НАН України. 2019. № 1. С.102

80-річчя члена -кореспондента НАН України Ю.М. КОВАЛЯ

Відомий вчений у галузі матеріалознавства і фазових перетворень у твердому тілі, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, спільної премії АН СРСР і Польської академії наук, премій НАН України ім. Г.В. Курдюмова та ім. В.І. Трефілова, член-кореспондент НАН України Юрій Миколайович Коваль народився 1 січня 1939 р. в м. Котовську Одеської обл. У 1962 р. закінчив Київський політехнічний інститут за фахом «фізика металів» і почав працювати в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, де пройшов шлях від інженера до завідувача відділу фазових перетворень, з яким пов’язане усе його професійне життя.

Ю.М. Коваль – видатний спеціаліст у галузі фазових перетворень, відомий як у нашій країні, так і за кордоном. Він опублікував понад 300 наукових праць, у тому числі дві монографії і ряд оглядових робіт з механізму і кінетики мартенситних перетворень у матеріалах, що проявляють незвичайні фізико-механічні властивості (надпружність, ефект пам’яті форми, висока демпфувальна здатність та ін.). Серед його учнів багато докторів і кандидатів наук, зокрема один громадянин Бельгії та один громадянин Німеччини.

Наукову діяльність Ю.М. Коваль вдало поєднує з науково-організаційною. У різні періоди він був членом Наукової ради АН СРСР з проблеми «Фізика металів і сплавів», Наукової ради ДКНТ з розділу «Нові матеріали та речовини», експертної ради ВАК; головою робочої групи з керівництва програмою «Нові металічні матеріали».

Нині Ю.М. Коваль є членом редколегій двох наукових журналів, входить до складу двох кваліфікаційних учених рад (Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України та Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України). Протягом багатьох років він читає спеціальні курси з рентгеноструктурного аналізу і фізики твердого тіла для студентів нинішнього Київського академічного університету.

Повний текст