Вісник НАН України. 2017. № 4. С. 102

70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.Ф. СНЄЖКІНА

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Юрій Федорович Снєжкін народився 2 квітня 1947 р. У 1971 р. закінчив Київський політехнічний інститут і відтоді працює в Інституті технічної теплофізики НАН України, нині – на посаді директора.

Ю.Ф. Снєжкін – відомий вчений у галузі технічної теплофізики, теплотехніки, відновлюваної енергетики та енергомашинобудування. Його наукові праці присвячені розробленню теорії взаємопов’язаних процесів тепломасопереносу, фазових перетворень та деформування при сорбції та десорбції матеріалів; методам розрахунку термодинамічного і дійсного циклів термотрансформаторів; теплофізичним основам переробки біомаси і торфу на композиційне паливо; розробленню нових та удосконаленню наявних енерго- і ресурсоощадних теплотехнологій та обладнання для промислової теплоенергетики. Ю.Ф. Снєжкін приділяє значну увагу оптимізації теплотехнологічних процесів та теплонасосних циклів і схем для виробництва теплоти з використанням відновлюваних джерел енергії; створенню сучасного енергоощадного обладнання та теплотехнологій нових видів продуктів, робочих речовин для теплоакумуляторів і паливних матеріалів з відновлюваних джерел енергії. Важливим напрямом його наукової діяльності є методи комп’ютерного моделювання динаміки і кінетики процесів тепломасопереносу в колоїдних капілярно-пористих системах.

Наукові розробки Ю.Ф. Снєжкіна мають велике практичне значення. Запропоновано технологію одержання нового виду композиційного палива на основі торфу і біомаси, яку успішно використовують у Волинській і Рівненській областях. Розроблено і вперше в Україні впроваджено теплонасосну установку для гарячого водопостачання на базі насосної каналізаційної станції (м. Краматорськ). Уперше створено теплоакумулюючі матеріали з фазовим переходом на основі промислових парафіново-воскових сумішей. Розроблено сухі пайки для гарячого харчування військовослужбовців, які відповідають найвищим світовим стандартам і пройшли успішне випробування в умовах АТО.

Повний текст