Вісник НАН України. 2017. № 12. С. 107

75-річчя академіка НАН України А.А. ХАЛАТОВА

14 грудня 2017 р. виповнюється 75 років провідному українському вченому в галузі теплофізики та енергетичного машинобудування доктору технічних наук, професору, академіку Національної академії наук України Артему Артемовичу Халатову.

У 1967 р. А.А. Халатов закінчив Казанський авіаційний інститут. У 1970 р. захистив кандидатську, а в 1977 р. – докторську дисертації. З 1978 р. працює в Інституті технічної теплофізики НАН України. У 1990 р. його обрано членом-кореспондентом, а в 2012 р — дійсним членом НАН України.

А.А. Халатов — засновник відомої української наукової школи в галузі термогазодинаміки в полях відцентрових масових сил. Його дослідження охоплюють закручені і вихрові потоки, потоки поблизу криволінійних поверхонь і в обертових каналах, поверхнево-вихрові системи, соплові апарати з вихровими структурами, і цей напрям є теоретичною основою багатьох типів енергетичних установок. Практичні роботи А.А. Халатова пов’язані з газотурбінними двигунами для авіації, газотурбінними установками для енергетики і військово-морського флоту, вихровими технологіями аеротермодинаміки для енергетики і теплоенергетики. Отримані результати характеризуються істотною науковою новизною, глибоким проникненням у фізичну структуру, розробленням нових фізичних моделей і оригінальних практичних ідей.

А.А. Халатов є автором і співавтором 28 монографій, понад 600 статей і більш як 110 винаходів. Вагомим внеском у науку є монографія «Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных массовых сил» в 10 т. (1996–2016). Серед його учнів 36 кандидатів і 4 доктори наук, одного з яких обрано членом-кореспондентом НАН України.

А.А. Халатов — лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та іменних премій НАН України. Його відзначено Міжнародною премією Наукового комітету НАТО, Міжнародною премією імені академіка О.В. Ликова НАН Білорусі. А.А. Халатов є почесним професором Університету м. Кардіфф (Велика Британія) і Університету штату Юта (США).

Повний текст