2007 №10

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
І. Мриглод, О. Мриглод
Наука України у світовому інформаційному просторі

В. Онопрієнко
Імперативи глобального мережевого суспільства

А. Халатов
Енергетичне газотурбобудування: розвиток світового ринку на період до 2015 р.

ФОРУМИ
О. Онищенко
Паралелі, що єднають народи
Шоста міжакадемічна українсько-македонська конференція

СВІТОГЛЯД
О. Костенко
Універсальний натуралізм – підґрунтя наукової культури нового типу

ВИЗНАННЯ
Г. Ковтун
Нобеліана – 2007

ЛЮДИ НАУКИ
І. Трахтенберг
Невтомний дослідник профілактичної медицини
Академіку Ю.І. Кундієву – 80

РЕЦЕНЗІЇ
Бєлов Ю.
Як соціум обирає свій шлях
Роздуми після прочитання «подієвої» книги

ВІТАЄМО!
80-річчя академіка НАН України Я.М. Григоренка

70-річчя академіка НАН України В.Т. Грінченка

70-річчя академіка НАН України П.Ф. Гожика

70-річчя академіка НАН України В.К. Лішка

80-річчя члена-кореспондента НАН України Д.Ф. Чернеги

70-річчя члена-кореспондента НАН України Л.Т. Цимбал

70-річчя члена-кореспондента НАН України С.П. Ошкадьорова

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.В. Багрова

60-річчя члена-кореспондента НАН України М.Г. Лук’яненка

60-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Толмачова