2015 №1

ІНТЕРВ’Ю
За підсумками року
Інтерв’ю з президентом НАН України академіком Б.Є. Патоном

Анотація    Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (12 листопада 2014 р.)

Анотація     Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (26 листопада 2014 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

Засідання Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень (3 грудня 2014 року)
Анотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Дирда В.І.
Створення техніки і технологій з використанням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки та збагачення мінеральної сировини
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 12 листопада 2014 р.

Анотація    Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Шипшина М.С., Веселовський М.С.

https://doi.org/10.15407/visn2015.01.033
Нейронні системи головного мозку, що здійснюють навігацію у ссавців
Анотація    Повний текст (PDF)     

Кістерска Л.Д., Логінова О.Б., Садохін В.В., Садохін В.П.
https://doi.org/10.15407/visn2015.01.039
Інноваційна технологія виробництва біосумісних нанодезінфектантів нового покоління
Анотація    Повний текст (PDF)    

Камінський А.О., Бастун В.М., Фомічов С.К., Беспалова О.І., Урусова Г.П., Богданова О.С., Мінаков С.М.
https://doi.org/10.15407/visn2015.01.049
Комплексний підхід до проблеми діагностики технічного стану магістральних трубопроводів та усунення їх пошкоджень
Анотація    Повний текст (PDF)     

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Мелашич С.В.
Чисельне розв’язання задач аеродинамічної оптимізації профілів компресорних решіток
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 8 жовтня 2014 р.

Анотація    Повний текст (PDF)

Кріль Т.В.
Техногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста (на прикладі м. Києва)
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 8 жовтня 2014 р.

Анотація    Повний текст (PDF)

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна – 2014
Презентація моніторингової доповіді

Анотація    Повний текст (PDF)

ПОДІЇ
Зодчий українського авіадвигунобудування
Ювілейне засідання Загальних зборів Відділення механіки НАН України, присвячене 100-річчю від дня народження академіка НАН України В.О. Лотарєва

Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВІ ФОРУМИ
Двірна Т.С., Протопопова В.В., Шевера М.В.
Синантропізація флори та рослинності – актуальна проблема сучасної ботаніки
XI Міжнародна наукова конференція Synanthropization of Flora and Vegetation

Анотація    Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Григорюк І.П.
Нові методи створення високопродуктивних сортів гречки
Рецензія на монографію Л.К. Тараненко, О.Л. Яцишена «Принципи, методи і досягнення селекції гречки (Fagopyrum esculentum Moench)»

Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Онопрієнко В.І.
Мінералогія як сенс життя
До 100-річчя від дня народження академіка О.С. Поваренних

Анотація    Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Муровська А.В.
Моя найбільша любов – геологія
До 80-річчя члена-кореспондента НАН України О.Б. Гінтова

Анотація    Повний текст (PDF)

Котвіцька А.А.
Півстоліття в ім’я фармацевтики
До 75-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Черних

Анотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
90-річчя академіка НАН України М.Г. Находкіна

Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.С. Слободяника
Анотація​    Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України А.В. Руденка
Анотація​    Повний текст (PDF)