Вісник НАН України. 2015. №5. С. 75-78.

АМОША Олександр Іванович —
академік НАН України, заступник голови
Донецького наукового центру НАН України та МОН України, 
директор Інституту економіки промисловості НАН України

50 РОКІВ ДОНЕЦЬКОМУ НАУКОВОМУ ЦЕНТРУ 
Виступ на сесії Загальних зборів НАН України 15 квітня 2015 року

Рівно 50 років тому, в 1965 р., за рішенням Президії АН УРСР та за підтримки центральних і регіональних органів влади було створено Донецький науковий центр (ДНЦ). Це був перший науковий центр в Україні, і така форма організації академічної та університетської науки мала сприяти забезпеченню тісних контактів з промисловими підприємствами регіону та органами влади різних рівнів. Базою для Наукового центру з фундаментальних наук (тоді прикладні дослідження у Донбасі досягли вже значного рівня) стали група заново створених академічних інститутів з природничих наук і вже давно існуюче науково-аналітичне економіко-промислове відділення Донецького раднаргоспу, яке було передано в систему АН УРСР, а також Педагогічний інститут, який був розширений і перетворений на класичний університет. За кілька років донецькі академічні інститути і Донецький (тепер національний) університет наростили відповідний кадровий потенціал, були укомплектовані необхідною дослідницькою матеріальною базою і з часом стали одними з провідних наукових та навчальних закладів України. Сам Науковий центр, продемонструвавши свою ефективність у підвищенні теоретичного та практичного рівня досліджень у регіоні, беручи активну участь у вирішенні поточних і стратегічних завдань науки, заслужив право вважатися взірцем для інших наукових центрів України, які були оформлені пізніше. Як казав тодішній куратор академічних наукових центрів, головний учений секретар Академії академік Ігор Костянтинович Походня: «У вас поважають науку, але й багато вимагають від неї».

У цілому робота Центру сприяла прискоренню економічного та соціального розвитку регіону, вирішенню багатьох його проблем. Саме ці завдання й ставила перед Донецьким науковим центром Президія Академії. За роки свого існування ДНЦ продемонстрував приклад успішної і плідної співпраці керівництва Академії, Міністерства освіти і науки, науковців академічних установ і вищої школи, органів регіональної та місцевої влади, підприємств не лише Донецької і Луганської, а й сусідніх – Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської та інших областей. Були реалізовані спільні наукові й навчальні проекти, створені науково-навчальні підрозділи, кафедри і лабораторії. Наприклад, за рішенням Президії НАН України і керівництва МОН України Інститут економіки промисловості та Національний гірничий університет організували в Дніпропетровську спільний Інститут економіки промислового розвитку, в якому із залученням виробничників виконуються важливі дослідження в інтересах гірничої промисловості, розробляються науко обґрунтовані рекомендації для розв’язання проблем галузі на перспективу. Студенти Університету проходять додаткову кваліфіковану підготовку з вирішення проблем ефективного застосування інноваційних технологій у промисловості на основі використання новітніх наукових досягнень. Повний текст (PDF)