Вісник НАН України. 2018. № 10. С.99

75-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ф. ГОЛОВКА

29 жовтня 2018 р. виповнюється 75 років відомому вченому в галузі теоретичної фізики та фізики м’якої речовини члену-кореспонденту НАН України Мирославу Федоровичу Головку. М.Ф. Головко закінчив Івано-Франківський державний педінститут та аспірантуру Львівського державного університету ім. І.Я. Франка. У 1969 р. почав працювати в новоствореному Львівському відділі (з 1980 р. – відділення) Інституту теоретичної фізики АН УРСР, на основі якого в 1990 р. було започатковано Інститут фізики конденсованих систем НАН України. У 1980–2016 рр. – завідувач відділу цього інституту, з 2016 р. – головний науковий співробітник. У 1990–2006 рр – професор ЛНУ імені Івана Франка.

Наукові дослідження М.Ф. Головка пов’язані зі статистичною теорією рідин і розчинів та фізикою м’якої речовини. Він розвинув іонно-молекулярний підхід у теорії електролітів, багатогустинний формалізм для опису кластеризаційних ефектів у рідинах, узагальнив методи інтегральних рівнянь на анізотропні рідини, запропонував нові підходи для опису властивостей рідин у пористих середовищах. Розвинутий ним підхід використано для опису властивостей електролітичних розчинів, дослідження впливу електроліту на реакції внутрішньомолекулярного електронного переносу, пояснення аномальних властивостей електроємності подвійного електричного шару. М.Ф. Головко запропонував модель обернених міцел для опису впливу білкових молекул на їх властивості і дослідив вплив пористих середовищ на фазові діаграми простих асоціативних, орієнтаційно впорядкованих та іонних рідин.

М.Ф. Головко є автором понад 500 наукових публікацій, має високий індекс Гірша. Серед його учнів 17 кандидатів і 5 докторів наук. Він виконує обов’язки заступника голови Наукової ради з проблеми «Фізика м’якої речовини» при ВФА НАН України, члена наглядової ради Європейської і Японської груп із дослідження молекулярних рідин, заступника головного редактора журналу Condensed Matter Physics.

Колеги сердечно вітають Мирослава Федоровича, бажають творчого довголіття і нових здобутків на ниві науки.

Повний текст