Вісник НАН України. 2019. № 10. С.3-12
https://doi.org/10.15407/visn2019.11.003

Єрмоленко Анатолій Миколайович —
член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

АКАДЕМІЧНА ФІЛОСОФІЯ ЯК «НОВЕ ПРОСВІТНИЦТВО» ДЛЯ ДІАЛОГІЧНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Предметом статті є аналіз провідних тенденцій розвитку філософії в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України в контексті парадигмальних змін у світовій філософії та формування діалогічної цивілізації. Висвітлено здобутки науковців Інституту, дослідження яких ще за радянських часів виходили за межі марксистської парадигми, закладаючи підвалини для розвитку філософії в пострадянський період. Показано, що філософія незалежної України і мовно, і концептуально розвивається в річищі світової філософської думки, розбудовуючи концепції демократичної держави та громадянського суспільства і реагуючи на виклики сучасної доби, пов’язані з ситуацією «постправди», моральним релятивізмом та нігілізмом.
Ключові слова: дискурс, етос, істина, наука, постправда, просвітництво, філософія, цивілізація.

Повний текст (PDF)