60-річчя академіка НАН України В.Ф.ЧЕХУНА

Відомий вчений у галузі патофізіології та експериментальної онкології, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України Василь Федорович Чехун народився 15 листопада 1956 р. в с. Тростинка на Київщині. Після закінчення у 1980 р. лікувального факультету Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця був направлений для наукової роботи до Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, де пройшов професійний шлях від молодшого наукового співробітника до директора Інституту, який він очолює вже понад 20 років. В.Ф. Чехун зробив вагомий внесок у розроблення методів підвищення ефективності лікування онкологічних хворих з урахуванням можливостей захисних систем організму. Одним із головних його досягнень є визначення і обґрунтування механізмів формування лікарської резистентності. В.Ф. Чехун є фундатором наукових розробок, спрямованих на вивчення молекулярних механізмів взаємодії, трансформації наночастинок у біологічних системах як основи нової стратегії спрямованого транспорту цитотоксичних нанокомпозитів до пухлини. Вивчення цих механізмів дозволило розкрити новий пласт знань, які дають надію на подолання резистентності до лікарських засобів. Багатовекторні фундаментальні дослідження В.Ф. Чехуна заклали підґрунтя для формування і активного розвитку сучасної наукової школи «Молекулярні основи та медикобіологічні проблеми фармакорезистентності». Під керівництвом Василя Федоровича Інститут посів провідне місце як у нашій країні, так і у світі в таких актуальних напрямах, як створення та застосування моноклональних антитіл, розроблення нових підходів до таргетної терапії, розроблення і впровадження протиракової вакцини, що є яскравим прикладом поєднання фундаментальних знань з потребами практичної медицини. Вже майже чверть століття В.Ф. Чехун репрезентує єдиний від України інститут у європейському співтоваристві протиракових центрів EOCI.

Повний текст (PDF)