Вісник НАН України. 2015. № 1. С. 17-21.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
26 листопада 2014 року

Стан та перспективи лазерної фізики й лазерних технологій в Україні
(доповідач – член-кореспондент НАН України Л.П. Яценко)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач –  член-кореспондент НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії HAH України 26 листопада 2014 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь директора Інституту фізики НАН України члена-кореспондента НАН України Леоніда Петровича Яценка на тему «Стан та перспективи лазерної фізики й лазерних технологій в Україні». Лазерна фізика є підґрунтям для розвитку цілої низки галузей науки і техніки, таких як зв’язок, оптичне збереження інформації, приладобудування, способи оброблення матеріалів, літографія, а лазерні технології широко застосовують у медицині, зварюванні, наукових дослідженнях і виробах спеціального призначення.

В Інституті фізики НАН України склалася наукова школа з оптики і спектроскопії кристалів, нелінійної оптики і лазерної фізики. Ученими Інституту розроблено фізичні основи керування частотою лазерного випромінювання і створено комплекс лазерів з перестроюванням частоти, написано понад 10 монографій, присвячених лазерам, закладено фізичні основи динамічної голографії – нового наукового напряму на стику голографії та нелінійної оптики, створено високостабільні лазерні системи для метрології та фундаментальних досліджень. Серед вагомих результатів фундаментальних досліджень слід відзначити розроблення нових приладів – лазерів зі зворотним зв’язком для вимірювання відстаней із субмікронною точністю; створення генераторів світла у фоторефрактивних кристалах і керування імпульсами світла з використанням самодифракції на динамічних ґратках, а також ефективних і фотостійких полімерних лазерів. Нині фізика лазерів, нелінійна та сингулярна оптика і голографія посідають провідне місце серед фундаментальних і прикладних досліджень Інституту. У розробленні цього напряму беруть участь понад 80 науковців установи, зокрема 12 докторів наук, у тому числі один академік і п’ять членів-кореспондентів НАН України. При Інституті функціонує академічний Центр колективного користування приладами «Лазерний фемтосекундний комплекс», за допомогою якого досліджують властивості наноматеріалів та механізми взаємодії оптичного випромінювання з наноструктурами. Повний текст (PDF)