Вісник НАН України. 2016. № 8. С. 4-8

БОГДАНОВ Вячеслав Леонідович
академік НАН України, головний учений секретар НАН України

«СТАТУТ – ЦЕ СВОГО РОДУ КОНСТИТУЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

27 липня 2016 року Міністерством юстиції України зареєстровано нову редакцію Статуту Національної академії наук України, ухвалену Загальними зборами Академії у квітні поточного року. Інтерв’ю на цю тему журналу «Вісник НАН України» надав головний учений секретар Національної академії наук України академік В.Л. Богданов.

— Шановний Вячеславе Леонідовичу, офіційна реєстрація нового Статуту НАН України — це, безперечно, помітна подія в житті Академії. Розкажіть, будь ласка, про це до- кладніше. — Це дійсно важлива подія, оскільки набула офіційного ста- тусу нова редакція основного документа, який регламентує практично всі напрями діяльності НАН України і є свого роду конституцією нашої Академії. Зазначу, що підготовка нового Статуту розпочалася ще у 2013 році, і відтоді Комісія під головуванням президента Наці- ональної академії наук академіка НАН України Бориса Євгено- вича Патона провела велику за обсягом, копітку й дуже відпо- відальну роботу. Про її складність і відповідальність свідчить, зокрема, той факт, що за майже 100-річну історію нашої Акаде- мії це була лише восьма редакція її Статуту. Так, перший Ста- тут Української академії наук (таку назву мала сучасна НАН України на момент її створення) був ухвалений пунктом 1 За- кону «Про заснування Української академії наук у Києві». Цей закон був затверджений гетьманом П.П. Скоропадським 14 листопада 1918 року, а сам Статут як додаток до закону — опри- люднений 26 листопада того ж року в «Державному Віснику». Наступні редакції Статуту затверджувалися в 1936, 1945, 1963, 1976, 1992 та 2002 роках. Якщо згадати історію Академії, то можна констатувати, що ухвалення нових редакцій її Статуту пов’язані з важливими етапами в житті Академії, суттєвими змінами її статусу, напрямів і форм діяльності.

Повний текст (PDF)