2005 №10

ЮВІЛЕЙНА СЕСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Видатний учений—матеріалознавець
З нагоди 100-річчя від дня народження академіка І.М. Францевича

Іван Микитович Францевич — фундатор Інституту проблем матеріалознавства
Доповідь академіка НАН України В.В. Скорохода

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Савицький В.
Небезпечні іммігранти
Вплив біополютантів Зони відчуження ЧАЕС на екологічну ситуацію за її межами

Шестопалов В., Мойсеєва Н., Дружина М., Ясевич Г.
Лікувальні властивості мінеральних вод типу «Нафтуся» і методи їх консервації

Поплавська Ж., Поплавський В.
Економічні аспекти екологізації

ПОСТАТІ
Голобородько Я.
Енергетика людино центризму
Борису Олійнику — 70

НАУКА — МЕДИЦИНІ
Гриневич Ю., Дряпаченко І.
Практична онкотерапія на пучку швидких нейтронів циклотрона У-120

ВИЗНАННЯ
Ковтун Г.
Нобелівські премії — 2005

ФОРУМИ
Саченко А.
Комп’ютерні системи: співпраця науковців Східної і Західної Європи
Третій науково-технічний симпозіум — IDAACS’2005

РЕЦЕНЗІЇ
Онопрієнко В.
Обґрунтування людиновимірної тотальності

ВІТАЄМО!
70-річчя академіка НАН України В.Ю. Сторіжка

70-річчя члена-кореспондента НАН України Л.І. Францевича

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.О. Шульженка

70-річчя члена-кореспондента НАН України І.Р. Вихованця

70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.Г. Стояна

ХРОНІКА
Академік НАН України став віце-президентом МАА

Alma mater видатних науковців

Оглядини винаходів і технологій

Пам’яті І.Ф. Кураса