Вісник НАН України. 2016. № 1. С. 69-77. 
https://doi.org/10.15407/visn2016.01.069

ДОДОНОВ Олександр Георгійович –
доктор технічних наук, професор,
заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України
4 листопада 2015 року

Розглянуто проблеми моделювання процесів організаційного управління, створення комп’ютерних моделюючих комплексів для розроблення і впровадження автоматизованих систем організаційного управління. Наведено приклади автоматизованих систем організаційного управління, розроблених фахівцями Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.

Ключові слова: процеси організаційного управління, автоматизовані системи організаційного управління, комп’ютерне моделювання.

Вступ
Роботи з моделювання та автоматизації процесів організаційного управління розпочалися ще в 1964 р. в Інституті кібернетики АН УРСР виконанням комплексу робіт із розвитку методів аналогового та цифрового моделювання задач оптимального планування і створення класу спеціалізованих обчислювальних машин. Спеціалізовані ЕОМ «Оптимум-1» і «Оптимум-2» були першими в СРСР машинами, призначеними для розв’язання задач оптимізації транспортних перевезень. Машина «Оптимум-2» випускалася серійно.

У відділі математичного моделювання члена-кореспондента АН УРСР Г.Є. Пухова було розроблено спеціалізовану машину АСОР-2 (автоматизована система організації робіт), призначену для автоматизації розрахунків при розв’язанні задач мережного планування та управління. Створення аналогової машини АСОР-2, яка серійно випускалася під назвою «РИТМ-2», ґрунтувалося на ідеї розв’язання задач мережного планування на основі моделювання їх як передачі і розповсюдження електричних імпульсів через систему логічних елементів [1].

У 70-ті роки минулого століття було сформульовано принципи побудови цифрових аналогів для розв’язання задач на графах та мережах, які було втілено в технічних рішеннях для серійних спеціалізованих аналогових та гібридних обчислювальних машин і запатентовано у США, ФРН, Франції та Японії. На засадах методології створення паралельно-послідовних обчислювальних систем з динамічною реконфігурацією для розв’язання задач організаційного управління та планування було розроблено проблемно-орiєнтовані обчислювальні машини i системи «Структура-1», «Структура-2», «Структура-3», «Структура-4», «ТВК» [2].

Результати досліджень 1980-х років щодо методів моделювання процесів організаційного управління стали основою для створення системи моделювання ДИСИМ, розподіленої інформаційної системи галузевої обчислювальної мережі СЕТИС, обчислювальної системи для розв’язання задач оперативно-організаційного управління ДИСУП. Найвідомішою розробкою тих часів є комплекс технічних засобів системи управління та індикації телевізійної системи тренажно-моделюючого комплексу для Центру підготовки космонавтів iм. Ю.О. Гагарiна (ТМК).

У 1990-ті роки дослідження з проблем управління складними технічними об’єктами, з питань технічної і технологічної підтримки процесів вирішення управлінських та поточних технологічних завдань знайшли втілення під час розроблення і впровадження автоматизованої інформаційної системи для управління технічним забезпеченням Збройних сил (АИС УТО ВС); інформаційно-обчислювальної системи для управління озброєнням при інженерно-авіаційному забезпеченні бойової підготовки і бойових дій авіації Збройних сил СРСР («Лотограф-УН»), інформаційно-обчислювальної системи для автоматизації управління інженерно-авіаційним забезпеченням корабельної авіації («Лотограф-УН-Ф»); автоматизованої інформаційної системи для управління інженерно-технічним забезпеченням штабу озброєння Збройних сил України («Технологія») [3]. Усі впроваджувані технології інформаційної підтримки та процеси керування попередньо пройшли апробацію на технологічному стенді інформаційно-обчислювальної системи, який було створено під час виконання обстеження об’єктів автоматизації («Лотограф»).

Однією з найвідоміших розробок фахівців Інституту проблем реєстрації інформації НАН України є Урядова інформаційно-аналітична система з питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС). Упродовж кількох років розроблялися і узгоджувалися концептуальні основи створення УІАС НС, створювалася базова конфігурація, напрацьовувалися регламенти взаємодії міністерств, відомств, регіонів. Першим запрацював комплекс у Кабінеті Міністрів, а пізніше – у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Сьогодні УІАС НС – це постійно діюча система, що узагальнює інформацію стосовно надзвичайних ситуацій з усієї України, на основі якої виконуються довідкові та аналітичні функції, прогнозується і моделюється можливість виникнення й розвитку надзвичайних ситуацій, оцінюються збитки, плануються заходи із запобігання таким ситуаціям, координуються та контролюються дії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Створення ефективного інструментарію для розв’язання задач організаційного управління в різних сферах людської діяльності було і залишається важливим науково-практичним завданням. Повний текст (PDF)