Вісник НАН України. 2020. № 4. С.87-96

Шаталов Микола Микитович —
доктор геологічних наук, провідний науковий співробітник відділу енергомасообміну в геосистемах Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України»

ТВОРЦІ ТЕОРІЇ АБІОГЕННОГО ГЕНЕЗИСУ НАФТИ І ГАЗУ: УЧИТЕЛЬ І УЧЕНЬ

Статтю присвячено життю і творчості академіка АН УРСР Володимира Борисовича Порфир’єва (1899–1982) — відомого вченого-геолога, автора гіпотези абіогенного походження вуглеводнів на великих глибинах, а також теорії походження озокериту та узагальненої теорії утворення різних видів викопного вугілля. Справу В.Б. Порфир’єва гідно продовжував його учень доктор геолого-мінералогічних наук, професор Владилен Олексійович Краюшкін.

Повний текст (PDF)