Вісник НАН України. 2020. № 6. С. 30-37
https://doi.org/10.15407/visn2020.06.030

Петрова Ірина Павлівна —
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0515-5349

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ НА ЗАСАДАХ SMART-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 березня 2020 року

Оцінено сучасний стан і тенденції розвитку промисловості Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Луганської областей України. Визначено перспективи неоіндустріальної модернізації економіки старопромислових регіонів на засадах smart-спеціалізації. Проаналізовано інституційне середовище регіонального розвитку цих областей. Запропоновано запровадити систему інститутів сприяння регіональному розвитку на засадах smart-спеціалізації. Обґрунтовано необхідність застосування публічно-приватного партнерства для прискорення неоіндустріалізації.

Ключові слова: старопромислові регіони, модернізація економіки, smart-спеціалізація, інститути розвитку, публічно-приватне партнерство, неоіндустріалізація.

Повний текст (PDF)