70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. СОРОКІНА

8 листопада 2016 р. виповнюється 70 років доктору технічних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України Віктору Михайловичу Сорокіну. З 1971 р. він працює в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, нині обіймає посаду заступника директора з наукової роботи. В.М. Сорокін — відомий український вчений у галузі оптоелектронного матеріалознавства, один з фундаторів нового наукового напряму — функціональної рідкокристалічної оптоелектроніки. Його наукові результати сприяли формуванню нових уявлень про рідкокристалічні матеріали як багатовимірне оптичне середовище, властивості якого можуть бути цілеспрямовано адаптовані до виконання широкого спектру функцій. Добре відомі його праці з питань взаємодії електромагнітного випромінювання на межі діелектрик/рідкий кристал; розповсюдження електромагнітних хвиль у закручених нематичних рідких кристалах; селективного відбиття випромінювання холестеричними рідкими кристалами, бістабільності та пам’яті в них; синтезу нових матеріалів. В останні 8 років В.М. Сорокін зосередив свою діяльність на розвитку відносно нового для України напряму — створення фізико-технологічних принципів побудови сучасних систем енергоощадного твердотільного освітлення. У цій сфері Віктору Михайловичу як керівнику Державної цільової науковотехнічної програми «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі» вдалося реалізувати в Україні кластерний механізм виконання завдань і заходів програми, залучити до співробітництва багато інститутів НАН України, більше десятка промислових підприємств і організувати широкомасштабне впровадження світлодіодних систем освітлення в різних галузях господарства і соціальної сфери. За його ініціативою в Інституті фізики напівпровідників створено Центр випробувань і діагностики напівпровідникових джерел світла та освітлювальних систем на їх основі, який сьогодні є найсучаснішим метрологічним центром України, оснащеним вимірювальною технікою світового рівня.

Повний текст (PDF)