Вісник НАН України. 2014. № 9. С. 104.

80-річчя члена-кореспондента НАН України М.М. ІЛЬНИЦЬКОГО

Видатний учений-літературознавець, знаний поет і перекладач, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, дійсний член НТШ Микола Миколайович Ільницький народився 23 вересня 1934 р. в с. Ільник на Львівщині. Після закінчення Дрогобицького педагогічного інституту в 1957–1964 рр. працював журналістом. Упродовж 1964–1990 рр. – завідувач відділу, заступник головного редактора журналу «Жовтень» («Дзвін»). З 1990 по 2009 р. – завідувач відділу Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, нині – провідний науковий співробітник Інституту. Водночас з 1994 р. обіймає посаду професора, а від 2001 р. – завідувача кафедри Львівського національного університету ім. І. Франка.

М.М. Ільницький досліджує проблеми історії української літератури ХХ ст. і сучасного літературного процесу, динаміку еволюції стилів з особливим акцентом на новаторських тенденціях, зокрема у творчості шістдесятників. Він одним із перших почав вивчати творчість замовчуваних і заборонених у СРСР письменників ХХ ст., зокрема учасників угруповання «Молода муза», літературний процес 20–30-х років на західноукраїнських землях і в еміграції. М.М. Ільницький – укладач кількох антологій, збірників фольклорних записів; упорядник, автор передмов і приміток до видань творів М. Яцкова, Б. Лепкого, В. Симоненка, І. Крушельницького, Юліана Опільського, С. Гординського, Б.-І. Антонича. У 1998 р. він перевидав фундаментальну працю Л. Білецького «Основи української літературно-наукової критики». В останнє десятиліття опублікував розвідки з проблем теорії літератури і компаративістики, запропонувавши сучасне прочитання української класичної і модерної літератури, а також літературно-критичних і теоретичних дискусій ХХ ст. в Україні.

Миколі Миколайовичу належить низка перекладів західноєвропейської, слов’янської та східної поезії. Його власний поетичний доробок вирізняється оригінальністю стилю і глибиною філософської думки.