Вісник НАН України. 2015. № 8. С. 104.

70-річчя академіка НАН України Л.А. БУЛАВІНА

Відомий учений-фізик, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки академік НАН України Леонід Анатолійович Булавін народився 18 серпня 1945 р. в Полтаві. З 1970 р. працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, пройшовши шлях від асистента до професора, декана факультету, завідувача кафедри молекулярної фізики.

Наукова діяльність Л.А. Булавіна різноманітна й багатопланова – молекулярна фізика, фізика фазових переходів, нанофізика, нейтронні методи дослідження конденсованих середовищ, медична фізика. У цих галузях він одержав низку фундаментальних результатів. Зокрема, розроблено експериментальну методику вивчення повних перерізів взаємодії повільних нейтронів з речовиною в широкому інтервалі термодинамічних параметрів; уперше застосовано методи квазіпружного, непружного малокутового розсіяння нейтронів для дослідження рівноважних і кінетичних властивостей рідин, рідинних систем та полімерів; визначено властивості рідин у малих об’ємах; встановлено механізми золь-гель переходів у кремнієвих гелях та процес міцелоутворення в розчинах з поверхнево-активною речовиною; розроблено методику знаходження критичних параметрів порядку при фазових переходах; запропоновано спосіб виділення одночастинкового та колективного внесків до коефіцієнта самодифузії, відомий у літературі як метод Булавіна–Іванова. Він створив відому у світі наукову школу «Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ».

У доробку Л.А. Булавіна понад 600 наукових робіт, більш як 30 підручників і монографій. Під його науковим керівництвом захищено 33 кандидатських і 15 докторських дисертацій. Він очолює і входить до складу спеціалізованих рад із захисту дисертацій, співпрацює з провідними вченими Росії, Франції, Китаю, Австрії, Німеччини, Польщі, Ізраїлю, Японії та інших країн.

Наукова громадськість, колеги та учні сердечно вітають Леоніда Анатолійовича з ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, натхнення і нових наукових здобутків.