Вісник НАН України. 2019. № 4. С. 103

75-річчя члена-кореспондента НАН України А.В. НАРІВСЬКОГО

Відомий учений-матеріалознавець, доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України Анатолій Васильович Нарівський народився 13 квітня 1944 р. у с. Виползово Бєлгородської області. Після закінчення Харківського політехнічного інституту працює у Фізико-технологічному інституті металів та сплавів (до 1996 р. – Інститут проблем лиття) НАН України. Був завідувачем відділу, заступником директора з наукової роботи, а з 2017 р. є директором Інституту. У 1977 р. захистив кандидатську, в 2006 р. – докторську дисертації за спеціальністю «ливарне виробництво». У 2018 р. його обрано членом-кореспондентом НАН України.

А.В. Нарівський запропонував способи обробки сплавів плазмовим струменем, зануреним у розплав, і методики, за якими досліджено основні параметри цього процесу. У своїх роботах він забезпечує практичну реалізацію встановлених фундаментальних закономірностей фізико-хімічних і фазових перетворень у сплавах, які відбуваються при високотемпературних газореагентних діях на рідкий метал. Він створив наукові основи нових технологічних процесів, що не мають аналогів у світі. Ці технології дають можливість рафінувати, легувати, модифікувати, армувати сплави та диспергувати структуру в литих заготовках та виливках за рахунок інтенсифікації процесів тепломасопереносу і синтезу нових фаз у багатокомпонентних металевих системах.

Підтвердженням високого науково-технічного рівня і практичного значення робіт А.В. Нарівського є присудження йому в 2001 р. премії ім. 3.І. Некрасова НАН України, а в 2008 р. – Державної премії України в галузі науки і техніки. У 2009 р. його відзначено грамотою Верховної Ради України. У його доробку понад 160 наукових праць, серед яких 2 монографії, 45 авторських свідоцтв та патентів на винахід.

А.В. Нарівський є керівником наукових проектів у рамках академічних, державних та європейських програм. Він визначає перспективи і напрями проведення фундаментальних і прикладних досліджень в Інституті; є заступником голови вченої ради Інституту, членом спеціалізованої ради з присудження вчених ступенів кандидата і доктора наук.

Повний текст