Вісник НАН України. 2018. № 9. С.91

80-річчя члена-кореспондента НАН України Е.Я. РУДАВСЬКОГО

10 вересня 2018 р. виповнюється 80 років відомому вченому в галузі фізики і техніки низьких температур, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, члену-кореспонденту НАН України Едуарду Яковичу Рудавському. У 1961 р. Е.Я. Рудавський закінчив фізико-технічний факультет НТУ «Харківський політехнічний інститут». Його наукова діяльність нерозривно пов’язана з Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, де він працює з 1964 р. Упродовж 1994–2011 рр. Едуард Якович очолював відділ фізики квантових рідин і кристалів цього Інституту, а нині є головним науковим співробітником.

Е.Я. Рудавський отримав низку фундаментальних результатів з кінетичних та хвильових процесів у надплинному гелії, серед яких експериментальне відкриття нових колективних мод у вузьких каналах, піонерські дослідження кінетики фонон-домішкової системи та зародкоутворення у надплинних розчинах гелію. Він започаткував новий напрям фізики квантових кристалів – кінетика двофазних квантових кристалів 3He-4He і виявив пригнічення процесу квантової дифузії при наднизьких температурах. Серед останніх його досягнень слід відзначити відкриття нової квантової системи нанокластерів з атомів 4He навколо делокалізованої вакансії у кристалічній матриці 3He.

Тривалий час Е.Я. Рудавський очолював роботи зі створення унікального, єдиного в Україні, комплексу для фізичних досліджень при наднизьких температурах, якому надано статус національного надбання України.

Е.Я. Рудавський опублікував понад 200 наукових праць, підготував 10 кандидатів і 3 докторів наук. Він є членом Українського фізичного товариства і входить до складу редколегій міжнародних наукових журналів «Фізика низьких температур» та «Journal of Low Temperature Physics».

Наукова громадськість, колеги та друзі щиро вітають Едуарда Яковича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, щастя і нових творчих успіхів.

Повний текст