Вісник НАН України. 2018. № 7. С.3-8

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
16 травня 2018 року

Про стратегічні напрями діяльності з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему після введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту (доповідач — член-кореспондент НАН  України А.В. Носовський)

Академік Д.М. Гродзинський — видатний радіобіолог, педагог, громадський діяч (доповідач — академік НААН України І.М. Гудков)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії Національної академії наук України 16 травня 2018 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь директора Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України члена-кореспондента НАН України Анатолія Володимировича Носовського про стратегічні напрями діяльності з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему після введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту.

Створення нового безпечного конфайнменту (НБК) дало змогу забезпечити ізоляцію об’єкта «Укриття» від навколишнього середовища та значно знизити ризик можливого радіоактивного забруднення території. Зараз тривають роботи із введення НБК в експлуатацію, завершення яких заплановано на кінець 2018 р.

Науковці НАН України від початку створення об’єкта «Укриття» здійснюють науково-технічний супровід робіт з його перетворення на екологічно безпечну систему. За ініціативою Чорнобильської АЕС Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій НАН України спільно з Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій Мінрегіонбуду України було розроблено і нині реалізується Програма науково-технічного супроводу на етапах введення в експлуатацію та експлуатації нового безпечного конфайнменту обʼєкта «Укриття», підтримана постановою Президії НАН України від 08.02.2017 № 23.

Згідно з рекомендаціями МАГАТЕ, зняття з експлуатації об’єкта «Укриття» може відбутися лише тоді, коли паливовмісні матеріали (ПВМ), серед яких багато довгоіснуючих радіоактивних матеріалів, буде переведено в ядерно безпечний стан та поставлено на контрольоване зберігання. Однак на сьогодні чимало проблем з вилучення ПВМ та їх зберігання залишаються невирішеними.

Насамперед необхідно провести роботи з демонтажу будівельних конструкцій обʼєкта «Укриття», термін експлуатації яких закінчується у 2023 р. Аналіз різних варіантів виконання таких робіт свідчить, що найбільш прийнятним є поетапне вилучення ПВМ з подальшим зняттям обʼєкта «Укриття» з експлуатації, що передбачає вилучення небезпечних скупчень ПВМ протягом життєвого циклу НБК.

До початку робіт з вилучення ПВМ необхідно розробити основні технологічні рішення та проекти виконання таких робіт. Це стосується контейнеризації ПВМ, організації функціонування дистанційно керованого робототехнічного обладнання, створення інфраструктури поводження з ПВМ, будівництва майданчика для тимчасового зберігання ПВМ, розроблення парку контейнерів для них тощо.

В обговоренні доповіді взяли участь академік НАН України Б.Є. Патон, перший віце-президент НАН України академік НАН України А.Г. Наумовець, директор Державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» Держатомрегулювання України та НАН України І.А. Шевченко, начальник відділу з питань Чорнобильської АЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом Державного агентства України з управління зоною відчуження М.О. Вербило, начальник відділу стратегічного планування Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» Д.А. Стельмах, директор Державної установи «Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень НАН України» академік НАН України В.М. Шестопалов, академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, директор Інституту електродинаміки НАН України академік НАН України О.В. Кириленко, голова Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН України, генеральний директор Державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» академік НАН України В.П. Семиноженко, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік НАН України Я.С. Яцків, академік-секретар Відділення хімії НАН України, директор Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України академік НАН України М.Т. Картель.

Повний текст