Вісник НАН України. 2015. № 11. С. 98–103.

КРОТ Юрій Григорович
кандидат біологічних наук,
в.о. завідувача відділу екологічної фізіології водяних тварин Інституту гідробіології НАН України

ЮРИШИНЕЦЬ Володимир Іванович
кандидат біологічних наук,
заступник директора з наукової роботи Інституту гідробіології НАН України

ЖИТТЯ, ПРИСВЯЧЕНЕ НАУЦІ
До 85-річчя академіка НАН України В.Д. Романенка

30 листопада 2015 р. виповнюється 85 років видатному українському вченому в галузі гідробіології, гідроекології, екологічної фізіології водяних тварин, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, директору Інституту гідробіології НАН України, доктору біологічних наук, професору, академіку НАН України Віктору Дмитровичу Романенку.

Віктор Дмитрович Романенко народився 30 листопада 1930 р. в Чернігові в сім’ї вчителів. Ще в дитинстві він прагнув до спостереження за природою, до дослідження всього живого, тому вибір фаху для юнака був, так би мовити, «запрограмований» долею – у 1948 р. він вступив до Київського ветеринарного інституту. Відчувши в стінах вишу «рідну стихію», студент Романенко з ентузіазмом поринув у навчання і розпочав свої перші наукові дослідження в галузі ветеринарної медицини. Спілкування з відомим паразитологом-гельмінтологом професором П.А. Чеботарьовим надихнуло його на виконання досліджень паразитологічної ситуації поголів’я великої рогатої худоби. Одержаний матеріал було представлено на студентській науковій конференції та Всесоюзному огляді студентських робіт. Роботу було відзначено грамотою Міністерства вищої освіти СРСР та правом на вступ до аспірантури без обов’язкового трирічного виробничого стажу.

Захистивши диплом, Віктор Романенко вступив до аспірантури кафедри хірургії Київського ветеринарного інституту і під керівництвом професора Івана Омеляновича Поваженка розпочав вивчення евакуаторної діяльності шлунково-кишкового тракту в прикишковій патології тварин. В експериментальній частині роботи він скористався кількома новітніми на той період методиками і в 1959 р. успішно захистив кандидатську дисертацію.

Наступного року на запрошення віце-президента АН УРСР академіка Максима Федотовича Гулого Віктор Романенко перейшов на роботу до науково-організаційного відділу Президії АН УРСР і одночасно працював старшим науковим співробітником в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР

За період роботи в Президії Віктор Дмитрович мав можливість ближче познайомитися з такими видатними вченими, як Б.Є. Патон, В.М. Глушков, М.Ф. Гулий, Г.С. Писаренко, І.К. Походня. Особливу роль у формуванні його поглядів щодо шляхів розвитку фізіологічної науки відіграли П.Г. Костюк, П.М. Сєрков, В.П. Комісаренко, О.Ф. Макарченко, а тісне спілкування з О.В. Топачевським і О.П. Маркевичем сприяло поглибленню його розуміння ролі гідробіологічної науки в народногосподарських планах розвитку країни.

Однак становлення В.Д. Романенка як відомого вченого – фізіолога тварин відбувалося в стінах Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця. З метою з’ясування ролі печінки в механізмі регуляції кальцієвого обміну він розробив метод ангіостомії, який давав змогу у хронічному експерименті на фістульних тваринах разом із відбором сечі та жовчі визначати іонний склад крові, що надходить до печінки і залишає її. Згодом ці матеріали було покладено в основу його майбутньої докторської дисертації.  Повний текст