2015 №7

ІНТЕРВ’Ю
Відсутність наукового обґрунтування – системна проблема законотворчого процесу в Україні
Інтерв’ю з академіком НАН України Ю.С. Шемшученком

Анотація    Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (13 травня 2015 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Геєць В.М.
«Інноваційна Україна – 2020»: основні положення Національної доповіді
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 травня 2015 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

Снєжкін Ю.Ф.
https://doi.org/10.15407/visn2015.07.023
Енергоощадні теплонасосні технології для систем теплопостачання житлово-комунального господарства і промисловості
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 травня 2015 р.

Анотація    Повний текст (PDF)     

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Дубина Д.В., Кордюм Є.Л.
https://doi.org/10.15407/visn2015.07.032
Пластичність онтогенезу судинних рослин: молекулярні, клітинні, популяційні та ценотичні аспекти
Анотація    Повний текст (PDF)     

Чекман І.С., Горчакова Н.О., Раслін К.Б.
https://doi.org/10.15407/visn2015.07.041
Нанокарбон: фармакологічні та токсикологічні властивості 
Анотація    Повний текст (PDF)    

Горобець О.Ю.
https://doi.org/10.15407/visn2015.07.053
Біомагнетизм і біогенні магнітні наночастинки 
Анотація    Повний текст (PDF)    

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Руденко Л.Г., Маруняк Є.О., Голубцов О.Г., Лісовський С.А., Чехній В.М., Фаріон Ю.М.
https://doi.org/10.15407/visn2015.07.065
Європейські інноваційні проекти в Україні
Анотація    Повний текст (PDF)    

НАУКОВІ ФОРУМИ
Радченко А.І.
Наукова періодика: традиції та інновації
V Науково-практична конференція

Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Пащенко В.М.
Термінологічні відмінності об'єктно-сутнісної та предметно-знаннєвої вербальних наукових субмов      
Анотація    Повний текст (PDF)   

РЕЦЕНЗІЇ
Степовик Д.В.
Таємничий світ давньої української гравюри
Р
ецензія на книгу «Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVIII–XIX століть у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського»      

Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Таньшина А.В.
«Це у вас добрі новини»
Д
о 90-річчя від дня народження академіка НАН України Д.В. Волкова

Анотація    Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Кунцевич В.М., Кривонос Ю.Г.
Все наше життя – динамічна гра
Д
о 70-річчя члена-кореспондента НАН України А.О. Чикрія

Анотація    Повний текст (PDF)

Немає іншого місця, де б моя робота і моє хобі зустрілися і поєдналися так тісно
До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Т.І. Гундорової

Анотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
70-річчя академіка НАН України О.О. Кришталя 
Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.Г. Лисенка
Анотація   Повний текст (PDF)

НОВИНИ НАУКИ
Дані ДНК-досліджень висвітлюють таємниці бронзової доби
Анотація    Повний текст (PDF)