2017 №6

ПОДІЇ
ХІ Всеукраїнський фестиваль наук
Анотація    Повний текст (PDF)

Наука — це цікаво 
Міжнародний День рослин і «Дні науки. Весна»
Анотація    Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
15 березня 2017 року

Анотація    Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України 
29 березня 2017  року
Анотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Зіньковський А.П.
Актуальні проблеми динаміки та міцності в сучасному авіаційному двигунобудуванні
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 15 березня 2017 року
Анотація    Повний текст (PDF)

Павлюк С.П.
Сучасний процес формування соціальних ідентичностей українців в умовах глобалізованого суспільства
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 15 березня 2017 року
Анотація    Повний текст (PDF)

Пирожков С.І.
Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 року
Анотація    Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Дідух Я.П.
https://doi.org/10.15407/visn2017.06.051

Концепція формування системи заповідних об’єктів з метою збереження біорізноманіття України на екологічних засадах
Анотація    Повний текст (PDF)

Гродзинська Г.А.
https://doi.org/10.15407/visn2017.06.061
Радіонуклідне забруднення макроміцетів
Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВІ НАПРЯМИ
Булат А.Ф.
Окремі сторінки історії і сьогодення Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України
До 50-річчя заснування Інституту

Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Діденко Ю.В., Радченко А.І.
Краще книжкове видання НАН України: підсумки конкурсу та методичні питання
Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВІ ФОРУМИ
Іщенко Ю.А., Онопрієнко В.І.
Наука ХХІ століття: нові виміри, проблеми, відповідальність науковця
Круглий стіл «Наука як покликання і професія»

Анотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
70-річчя академіка НАН України В.Г. Кременя
Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Георгієвського
Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.Є. Бєляєва
Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України Г.В. Лисиченка
Анотація    Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.В. Головача
Анотація    Повний текст (PDF)