Вісник НАН України. 2018. № 2. С.13-19

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
13 грудня 2017 року

Про стан та перспективи розвитку фізики фероїків в Україні (доповідач — доктор фізико-математичних  наук Г.М. Морозовська)

Наукові повідомлення молодих учених установ НАН України:

Нові біокаталізатори для створення потенційних лікарських засобів (доповідач — кандидат біологічних наук Є.А. Шестеренко)

Електродугові відновні і захисні покриття з порошкових дротів (доповідач — кандидат технічних наук В.М. Гвоздецький)

Зрадник чи жертва. Юда Іскаріот в українському мистецтві XVXVIII ст. (доповідач — кандидат мистецтвознавства А.П. Лесів)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

З нагоди 90-річчя Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України трудовий колектив Інституту було нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за визначні заслуги перед державою у розвитку хімічної науки, вирішенні фундаментальних проблем створення новітніх речовин і матеріалів хімічного виробництва та їх широкого впровадження у різні галузі господарського комплексу України. Перед початком засідання Президії НАН України президент НАН України академік Б.Є. Патон виконав почесне доручення — вручив цю високу урядову нагороду директорові установи академіку НАН України В.Г. Кошечку.

На засіданні Президії НАН України члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь провідного наукового співробітника відділу фізики магнітних явищ Інституту фізики НАН України доктора фізико-математичних наук Ганни Миколаївни Морозовської про стан та перспективи розвитку фізики фероїків в Україні.

Фероїки — це об’єднана назва феромагнетиків, сегнетоелектриків, сегнетоеластиків, тобто речовин, які мають спонтанні або намагніченість, або поляризацію, або деформацію. Речовини, які одночасно мають кілька згаданих характеристик, називаються мультифероїками. Фероїки і мультифероїки є унікальними об’єктами для фундаментальних фізичних досліджень складних нелінійних процесів і явищ, які відбуваються в цих речовинах у мікро- і наномасштабі. Завдяки можливості керування фізичними властивостями фероїків за допомогою розмірних ефектів наноструктури на їх основі є одними з найперспективніших для застосування в наноелектроніці, наноелектромеханіці, оптоелектроніці, нелінійній оптиці та інформаційних технологіях.

Інститут фізики НАН України — відомий у світі центр досліджень магнітних, електрофізичних нелінійно-оптичних властивостей фероїків. Зокрема, в останні п’ять років у цій установі успішно розвивається теорія розмірних ефектів, фазових діаграм, полярних, діелектричних та магнітоелектричних властивостей фероїків у тісному зв’язку з експериментальними дослідженнями цих властивостей методами сканувальної, зондової і тунельної електронної мікроскопії, які проводяться в Окриджській національній лабораторії та Університеті Пенсильванії (США). Міжнародне визнання здобули дослідження полярних і електрофізичних властивостей графенів-на-фероелектрику, фероелектриків, квантових фероелектриків, фероеластиків, фероїків із неспівмірними фазами далекого порядку, що здійснюються в Інституті фізики НАН України спільно з такими установами Академії, як Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, Інститут магнетизму, а також з Науково-дослідним інститутом фізики і хімії твердого тіла Ужгородського національного університету. Українські вчені отримали ряд пріоритетних результатів, які вивели українську школу дослідників з фізики фероїків на передові позиції у світі.

Важливим результатом досліджень стало використання нанофероїків для вдосконалення комірок енергонезалежної та резистивної пам’яті.

В обговоренні доповіді взяли участь академік НАН України Б.Є. Патон, директор Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України член-кореспондент НАН України О.Є. Бєляєв, завідувач відділу багатофункціональних оксидних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України член-кореспондент НАН України М.Д. Глинчук, заступник міністра освіти і науки України доктор фізико-математичних наук М.В. Стріха, академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України академік НАН України В.М. Локтєв, почесний директор Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України академік НАН України В.Д. Походенко.

За результатами обговорення Президія НАН України наголосила, що з огляду на значущість отриманих результатів та постійно зростаючий інтерес до цього напряму у світі науково-практичні дослідження вчених НАН України у галузі фізики нанорозмірних фероїків потребують активного продовження. Проте без сучасного високотехнологічного обладнання, а саме — аналізаторів і комплексів з магнітних вимірювань, це буде вкрай складно. З метою розвитку фізики фероїків в Україні було запропоновано визначити дослідження цих речовин одним із пріоритетних напрямів фізичних та матеріалознавчих досліджень в Академії та розширити їх практичне застосування, залучаючи й інші установи Відділення фізики і астрономії та Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України.

Повний текст