Вісник НАН України. 2018. № 6. С.121

80-річчя академіка НАН України Б.І. БОНДАРЕНКА

24 червня виповнюється 80 років видатному вченому в галузі металургійних технологій, промислової теплоенергетики та матеріалознавства, доктору технічних наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженому діячу науки і техніки України, директору Інституту газу НАН України, академіку НАН України Борису Івановичу Бондаренку.

Б.І. Бондаренко зробив значний внесок у розвиток технічної та хімічної термодинаміки, створення нового пічного та спеціального термічного обладнання, зокрема нового класу газощільних конвеєрних печей термохімічної обробки матеріалів, який було широко впроваджено в колишньому СРСР, а також у Болгарії, Індії, ФРН. На базі цих печей було організовано перше в СРСР виробництво залізних порошків вищої якості, що дало змогу відмовитися від їх імпорту. Під керівництвом Б.І. Бондаренка створено низку енергоефективних виробничих комплексів, серед яких завод з виробництва губчастого заліза та цех з виробництва «магнітном’яких» залізних порошків з концентратів «блакитний пил» в Індії, цех з одержання терморозщепленого графіту на Заваллівському ГЗК, установки з отримання технологічних газових середовищ. Під його керівництвом освоєно відновлення руди на нікелевому комбінаті в Моа Бей (Республіка Куба). Останнім часом він розробляє технології одержання новітніх наноматеріалів, на основі яких створено теплофізичні нанорідини, суперсорбенти нафти, прокладки для ядерних реакторів.

Б.І. Бондаренко – автор 10 монографій та 102 винаходів. Він є головним редактором журналу «Енерготехнології і ресурсозбереження»; головою комісії з питань співробітництва установ НАН України з Індією; членом міжнародної асоціації Association for Iron and Steel Technology (США); запрошеним професором Харбінського технологічного інституту. Його нагороджено Почесною грамотою Верховної Ради України, преміями НАН України імені М.М. Доброхотова та В.І. Толубинського, а також срібною відзнакою Індійського аерокосмічного товариства.

Повний текст