Вісник НАН України. 2015. № 8. С. 9–14.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
17 червня 2015 року

Наукові основи впровадження ризик-орієнтованого підходу в управлінні техногенно-екологічною безпекою (доповідач – академік НАН України А.О. Морозов)

Наукові доповіді молодих учених НАН України (доповідачі – кандидат фізико-математичних наук О.М. Карпель; кандидат геологічних наук Ю.Ю. Войтюк; кандидат соціологічних наук О.М. Шульга)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач –  академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

 

На засіданні Президії HAH України 17 червня 2015 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь директора Інституту проблем математичних машин та систем (ІПММС) НАН України академіка НАН України Анатолія Олексійовича Морозова на тему «Наукові основи впровадження ризик-орієнтованого підходу в управлінні техногенно-екологічною безпекою» (див. докладніше).

Актуальність наукових комплексних досліджень у сфері розроблення методології й реалізації сучасної системи управління техногенно-екологічною безпекою, проведених фахівцями Інституту, зумовлена необхідністю розроблення та впровадження сучасних методів управління безпекою життєдіяльності для підвищення ступеня захищеності населення і територій України від надзвичайних ситуацій, зменшення ризиків їх виникнення та мінімізації негативних наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Реалізація цього завдання можлива лише в рамках комплексного розв’язання проблеми створення сучасної інформаційної технології управління системою безпеки, автоматизованого визначення поточного значення ризику потенційно небезпечних об’єктів на основі ймовірнісних моделей, а також аналізу процесів розвитку аварійних ситуацій з урахуванням людського чинника та оптимізації частоти моніторингу таких об’єктів за умови неперевищення ризику для персоналу, населення та навколишнього середовища.

Значну увагу фахівці Інституту приділяють інформаційній складовій системи управління безпекою життєдіяльності, її стану та визначенню шляхів удосконалення до сучасного рівня країн Європейського Союзу. Доведено, що системи та методології управління техногенно-екологічною безпекою, які збереглися в Україні від часів планової економіки та загальнодержавної форми власності, принципово не спроможні виконувати свої функції в умовах ринкової економіки і приватної форми власності. Повний текст