Вісник НАН України. 2018. № 1. С.90-94

ЛІБАНОВА Елла Марленівна —
академік НАН України, академік-секретар Відділення економіки НАН України

УСТИМЕНКО Володимир Анатолійович —
член-кореспондент НАПрН України, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України

ЮВІЛЕЙ ФУНДАТОРА НАУКИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
До 90-річчя від дня народження академіка НАН України В.К. Мамутова

30 січня виповнюється 90 років від дня народження видатного вченого в галузі господарського права, академіка Національної академії наук України, академіка Національної академії правових наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора юридичних наук, професора Валентина Карловича Мамутова.

На небосхилі української правової науки ім’я Валентина Карловича Мамутова, немов зірка, освітлює шлях багатьом ученим — як тим, які тільки ступили на науковий шлях, так і досвідченим дослідникам. Завдяки своїм фундаментальним дослідженням, подвижницькій діяльності, величезній кількості учнів та послідовників, які працюють і в Україні, і за її межами, він добре відомий юридичній та економічній спільноті багатьох зарубіжних країн. Його видатний талант, невичерпна сила, творче натхнення віддані служінню правовій науці, підвищенню її ролі і місця у вирішенні найбільш складного та суспільно необхідного завдання — правового забезпечення економіки.

Як говорить народна мудрість: «Життя — це цілинний незораний лан», котрий наш вельмишановний ювіляр Валентин Карлович орав, рясно засівав, створюючи новий, тільки йому притаманний, пласт фундаментальних досліджень. Наразі на ньому зростають нові учні, нові таланти і твориться сучасне українське суспільство.

Валентин Карлович Мамутов народився 30 січня 1928 р. в Одесі. Незабаром життєві обставини склалися так, що вся родина переїхала до Свердловська. Там він закінчив середню школу, а в 1949 р. — Свердловський юридичний інститут (нині — Уральський державний юридичний університет) за спеціалізацією «прокурор». Вже в студентські роки В.К. Мамутов виявляв нездоланну жагу до науки, зокрема юридичної. Про це багато можуть розповісти пожовклі від часу листки залікової книжки студента, більшість навчальних дисциплін у якій складено на «відмінно». І це не було дивиною, адже йому випала доля навчатися на кафедрах відомих науковців — викладачів, серед яких були такі знані постаті, як С.А. Розмарин, що став згодом дійсним членом Польської академії наук; професори Б.Ф. Ливчак, А.М. Вінавер, Б.Б. Черепахін, Д.П. Прошляков, К.С. Юдельсон та ін. Саме вони надихнули студента на великі досягнення у просторі юриспруденції, посилили його любов до науки, прищепили відчуття відданості своїй справі.

Натхненно жадаючи досягти академічних вершин, після закінчення інституту Валентин Карлович вступає до аспірантури. І вже на початку навчання викладачі відзначали у молодого науковця "допитливість розуму, живий науковий інтерес та вміння поєднувати стислість викладу основного матеріалу з ясною і точною подачею своїх міркувань". Розгледівши у В.К. Мамутові значний науковий потенціал та невичерпний інтерес до теорії, його науковий керівник Б.Б. Черепахін постійно спонукав його до нових і нових наукових звершень.

У цей самий період у Свердловську розпочалася і державницька юридична кар’єра В.К. Мамутова. У 1950–1956 рр. він працював консультантом, а потім — державним арбітром Держарбітражу при виконкомі Свердловської обласної ради депутатів трудящих. Повністю віддаючись цій роботі, Валентин Карлович всіма можливими способами поглиблює свої знання в законодавстві. Щодня, на безлічі практичних прикладів, він вивчає характер і намагається дійти до глибини суті господарських спорів, аналізує причини їх виникнення. Істина для молодого арбітра була понад усе, а для її віднайдення, як відомо, варто починати з теорії. Вже тоді, усвідомлюючи її важливість на шляху до вирішення будь-яких практичних проблем та формування якісного законодавства, В.К. Мамутов все більше переконується у правильності вибору на користь науки. Практична діяльність сприяла формуванню наукових інтересів Валентина Карловича — дослідження проблем правового забезпечення економіки та вдосконалення господарського законодавства і, водночас, прискорила захист кандидатської дисертації.

У лютому 1956 р. на юридичному факультеті Ленінградського державного університету молодий аспірант успішно захищає кандидатську дисертацію на тему «Питання асортименту, якості і комплектності поставленої продукції в радянському праві». Зважаючи на вже наявні практичні знання молодого науковця, його перша фундаментальна праця увібрала в себе багатогранний досвід господарської і судової практики в поєднанні з комплексним (міжгалузевим) підходом.