Вісник НАН України. 2015. № 1. С. 134.

70-річчя академіка НАН України М.О. ПЕРЕСТЮКА

Відомий український математик, доктор фізико-математичних наук (1986), професор (1987), академік НАН України (2009) Микола Олексійович Перестюк народився 1 січня 1946 р. у с. Плоска Хмельницької області. Вищу освіту здобув на механіко-математичному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1968). Тут після року навчання в аспірантурі розпочав свою науково-педагогічну діяльність. Обіймав посади асистента (1969), доцента (1976), професора (1987), завідувача кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь (з 1987). У 1987–2003 рр. був деканом механіко-математичного факультету.

Наукові інтереси М.О. Перестюка охоплюють широке коло актуальних проблем нелінійної механіки та теорії некласичних диференціальних рівнянь. Разом зі своїм учителем академіком НАН України А.М. Самойленком він по праву вважається одним із фундаторів теорії систем з імпульсною дією. М.О. Перестюк уперше встановив ефективні критерії стійкості розв’язків диференціальних рівнянь, що зазнають імпульсного впливу, розробив алгоритми наближеного розв’язання широкого класу імпульсних диференціальних рівнянь, запропонував метод дослідження диференціальних властивостей розв’язків та інтегральних множин систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією на поверхнях, сформулював і обґрунтував ознаки існування важливих типів одно- та багаточастотних розривних коливань у некласичних диференціальних системах.

Творчий доробок Миколи Олексійовича становить понад 350 наукових і навчально-методичних праць. Під його науковим керівництвом захищено 6 докторських та 25 кандидатських дисертацій. М.О. Перестюк – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996), Державної премії України в галузі освіти (2012), премії ім. М.М. Крилова НАН України (1998). Його удостоєно почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2002), нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня (2009) та відзнакою НАН України «За наукові досягнення» (2009). З 2010 р. він є заслуженим професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка.