Вісник НАН України. 2014. № 10. С. 88.

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.П. КУЛІША

Знаний учений у галузі фізики, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Микола Полікарпович Куліш народився 8 жовтня 1944 р. у с. Полковниче Маньківського району Черкаської області. У 1967 р. закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і відтоді постійно працює в Університеті, пройшовши шлях від асистента до професора, заступника декана і заступника проректора з наукової роботи. З 1994 р. очолює кафедру фізики функціональних матеріалів.

Наукова діяльність М.П. Куліша досить різноманітна – він вивчає міжатомні кореляції у сплавах; кореляції при дифракції і дифузному розсіянні; властивості вуглецевих наноструктур; вплив опромінення на характеристики функціональних і медичних матеріалів. Під його керівництвом досліджено плівки фулеритів, легованих металами та опромінених швидкими зарядженими частинками. Показано, що таке оброблення спричинює полімеризацію плівок внаслідок перенесення заряду від атомів металу до молекул С60. Їх фізико-хімічні характеристики змінюються завдяки трансформації кристалічної структури, що дає змогу отримати унікальні елементи наноелектроніки, оптики та медицини.

М.П. Куліш приділяє багато часу й уваги навчально-методичній роботі для підготовки фахівців з фізики наноструктур та радіаційної медицини. Він входить до складу кількох спеціалізованих рад із захисту дисертацій, підготував 7 кандидатів наук. Микола Полікарпович співпрацює з провідними вченими з університетів Німеччини, Швеції, Угорщини, Литви та інших країн. Він автор більш як 250 наукових праць.

Наукова громадськість, колеги та учні вітають Миколу Полікарповича з ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, натхнення і нових творчих здобутків.