2015 №8

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (3 червня 2015 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (17 червня 2015 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Яцків Я.С.
Про діяльність Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАН України
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 червня 2015 р.

Анотація    Повний текст (PDF)

Фірстов С.О.
Нові матеріали біомедичного призначення
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 червня 2015 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

Морозов А.О.
https://doi.org/10.15407/visn2015.08.024
Наукові основи впровадження ризик-орієнтованого підходу
в управлінні техногенно-екологічною безпекою
З
а матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 червня 2015 р.

Анотація    Повний текст (PDF)       

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ 
Кургаєв О.П., Палагін О.В.
https://doi.org/10.15407/visn2015.08.033
До питання інформаційної підтримки наукових  досліджень
Анотація    Повний текст (PDF)   

Бистряков І.К., Клиновий Д.В.
https://doi.org/10.15407/visn2015.08.049
Системне визначення економічної оцінки природного багатства України
Анотація    Повний текст (PDF)   

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Литвин В.М.
Адміністративно-територіальний устрій України: ретроспективне бачення і перспективи реформування
Анотація    Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Войтюк Ю.Ю.
Геохімія важких металів в об’єктах довкілля техногенно забруднених територій України
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 17 червня 2015 р.

Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВІ ФОРУМИ
Дорошенко А.М.
Конструктивні і функціональні наноматеріали для медицини
Засідання секції Наукової ради з нових матеріалів при МААН

Анотація    Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Рибальченко В.К.
Редоксзалежні сигнальні молекули в механізмах канцерогенезу
Рецензія на книгу А.П. Бурлака, Е.П. Сидорик «Редоксзависимые сигнальные молекулы в механизмах опухолевого процесса»

Анотація    Повний текст (PDF)

ІНТЕРВ’Ю
Геологія – це наука, яка найкраще почувається в умовах економіки промислового зростання
Інтерв’ю з академіком НАН України Є.Ф. Шнюковим
Анотація    Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Коваленко І.М., Летичевський О.А., Сергієнко І.В.
Граничні задачі життя
До 90-річчя академіка НАН України В.С. Королюка

Анотація    Повний текст (PDF)

Горобець Ю.І., Лежненко І.В.
Його любов – фізика
До 85-річчя академіка НАН України В.Г. Бар’яхтара

Анотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
70-річчя академіка НАН України Л.А. Булавіна
Анотація    Повний текст (PDF)   

80-річчя члена-кореспондента НАН України О.М. Єгорова
Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Клименка
Анотація    Повний текст (PDF)