Вісник НАН України. 2015. № 1. С. 113.

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.С. СЛОБОДЯНИКА

Відомий учений у галузі хімії фосфатів член-кореспондент НАН України, лауреат премії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Микола Семенович Слободяник народився 23 січня 1945 р. в с. Шевченкове на Черкащині. У 1968 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Відтоді вся його професійна діяльність пов’язана з кафедрою неорганічної хімії Університету, де він навчався в аспірантурі і пройшов шлях від інженера до професора (з 1989 р.) і завідувача (з 1997 р.). Упродовж 1997–2007 рр. був деканом хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Одним з найголовніших досягнень М.С. Слободяника є розробка фізико-хімічних основ керованого синтезу складних оксидних каркасних сполук (фосфатів, фторфосфатів, титанатів, ніобатів, молібдатів та вольфраматів) з розплавлених сольових систем. Він установив взаємозв’язок між складом, будовою та властивостями розплавів і закономірностями кристалоутворення складних оксидних матриць, що вирізняються комплексом нелінійно-оптичних, люмінесцентних та електрофізичних властивостей.

Під керівництвом М.С. Слободяника розвивається концепція рідкокристалічної діафрагми в розплавах солей, яка дає змогу спрямовано керувати формуванням кристалічних матриць змінного та постійного складу з особливими оптичними й електрофізичними властивостями. Микола Семенович і його співробітники активно досліджують вплив полівалентних металів та РЗЕ, а також галогенід- і нітрид-іонів на процеси кристалоутворення та одержання особливих оксидних матриць з високою оптичною прозорістю.

М.С. Слободяник підготував 4 докторів і 17 кандидатів наук, опублікував понад 350 наукових статей, два підручники і цілу низку навчальних посібників.

Наукова громадськість, колеги, учні та друзі щиро вітають Миколу Семеновича з ювілеєм, зичать міцного здоров’я, творчої наснаги та нових досягнень на ниві хімічної науки.