Вісник НАН України. 2015. №5. С. 125-137.

ПОХОДЕНКО Віталій Дмитрович —
академік НАН України, віце-президент НАН України,
голова Секції хімічних і біологічних наук НАН України

ПРО ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКЦІЇ
ХІМІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ У 2009—2014 роках

За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України
8 квітня 2015 року

Високошановні члени Президії, вельмишановні колеги!

Наукові установи Секції хімічних і біологічних наук НАН України за звітний період здійснювали фундаментальні і прикладні дослідження з багатьох найважливіших проблем хімії та біології і зуміли не лише зберегти свої традиційні наукові напрями, а й започаткувати дослідження в принципово нових наукових галузях. Насамперед це стосується істотного розширення участі в дослідженнях у галузі нанонаук інститутів Секції як хімічного, так і біологічного профілю. Зокрема, в останні роки розвинуто фізико-хімічні основи створення нових поколінь нанорозмірних систем та матеріалів різного функціонального призначення і встановлено основоположні закономірності перебігу різноманітних хімічних процесів за їх участю. Хотілося б особливо відзначити, що хоча традиційні методи синтетичної хімії продовжують зберігати свою важливу роль у створенні нових лікарських препаратів, у звітний період у ряді інститутів Секції значно посилилися дослідження в галузі біологічних аспектів медицини, таких як розроблення нових, більш досконалих інструментів діагностики та лікування різноманітних захворювань, а також у новій галузі біомедицини на основі останніх досягнень генетичної і клітинної інженерії, геномного аналізу та імунологічних методів, з якими пов’язаний подальший прогрес у боротьбі за здоров’я людини. Важливою складовою подальшого розвитку досліджень у галузі загальної біології слід вважати, зокрема, розроблення методичних основ використання молекулярних маркерів для діагностики стану рослин та їхньої стійкості до факторів навколишнього середовища, а також започаткування на основі нових генів і генетичних систем нового напряму генетичного поліпшення рослин – молекулярної селекції.

Порядком проведення сьогоднішнього звіту передбачено три співдоповіді академіків-секретарів відділень, у яких вони докладно висвітлять основні результати фундаментальних і прикладних досліджень установ Секції, тому я не буду зупинятися на цьому. Повний текст (PDF).

138