Вісник НАН України. 2016. № 9. С. 72-91

Вергунов Віктор Анатолійович
член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України

ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ І ОРГАНІЗАТОР СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
До 150-річчя від дня народження професора С.Л. Франкфурта

Цього року виповнилося 150 років від дня народження видатного ученого-агробіолога, учня професора К.А. Тимірязєва, соратника академіка В.І. Вернадського – Соломона Львовича Франкфурта. У статті йдеться про діяльність С.Л. Франкфурта з розгортання в Україні системних агрономічних і агрохімічних досліджень, насамперед з вирощування цукрового буряку, а також про його роль у становленні вітчизняної академічної науки.

Упродовж усіх 25 років незалежності нашої держави триває процес відтворення об’єктивної та неупередженої історії укранського народу. Особливе місце в цих дослідженнях посідає вивчення історії науки і освіти — сфер, з якими пов’язані найбільш значущі і визнані цивілізованим світом здобутки українського суспільства. Одним із яскравих представників плеяди творців, які словом і ділом прославляли нашу країну у світо- вому вимірі, є видатний учений-агробіолог, державний діяч і дипломат часів Української революції 1917—1921 рр., людина, яка багато зробила для організації академічної науки в Україні, — професор Соломон Львович Франкфурт. В останнє десятиліття при розгляді питання про становлення й розвиток в Україні сільськогосподарської дослідної справи як окремої галузі знань, а також як складової культури і природознавства, я вже неодноразово наголошував на видатній ролі в цьому процесі Соломона (Шліма, Шоломона) Львовича (Меїровича) Франкфурта [1—7]. Єврей за національністю, литовець за місцем народженням, він, проте, був справжнім українцем, прославивши нашу країну у світі. Повною мірою цю думку підтверджують публікації академіка НААН України Б.С. Носка, що стосуються історії агрохімічних досліджень в Україні і становлення київської школи з цього напряму [8, 9].

Повний текст (PDF)