Вісник НАН України. 2019. № 11. С. 29-37
https://doi.org/10.15407/visn2019.11.029

Долінський Анатолій Андрійович —
академік НАН України, завідувач відділу тепломасообміну в дисперсних системах, почесний директор Інституту технічної теплофізики НАН України

Ободович Олександр Миколайович —
доктор технічних наук, головний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ ЯК КОМПОНЕНТА СУМІШЕВИХ ПАЛИВ

У статті проаналізовано розвиток біопаливної галузі, зокрема виробництва біоетанолу, у світі загалом і в Україні зокрема. Зазначено, що в Україні біоетанол отримують переважно з меляси. Розглянуто перспективи виробництва біоетанолу другого покоління, який виготовляють з непридатної для харчового споживання сировини — лігноцелюлозної біомаси (побічні продукти сільського господарства, відходи лісогосподарської діяльності, муніципальні відходи тощо). З метою зниження енерго- та ресурсовитрат у виробництві біоетанолу з лігноцелюлозної біомаси в Інституті технічної теплофізики НАН України розроблено універсальну тепломасообмінну установку, яка дозволяє одночасно в одному апараті проводити процеси диспергування, розчинення, нагрівання, гідролізу.
Ключові слова: біоетанол, крохмалевмісна сировина, цукровмісна сировина, лігноцелюлозовмісна сировина, ДІВЕ-технологія, універсальна тепломасообмінна установка.

Повний текст (PDF)