70-річчя академіка НАН України В.О. ІВАНОВА

4 вересня 2016 р. виповнюється 70 років відомому вченому-океанологу, доктору фізико-математичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, академіку НАН України Віталію Олександровичу Іванову. З 1978 р. його наукова діяльність пов’язана з Морським гідрофізичним інститутом НАН України, де він пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до директора. Перу В.О. Іванова належить понад 320 наукових праць, виданих в Україні і за кордоном. Він є автором 14 монографій. Основні наукові інтереси В.О. Іванова охоплюють дослі- дження океанологічних процесів, організацію океанологічного моніторингу, розроблення основ комплексного вивчення ресур- сів шельфу. Він зробив вагомий внесок у створення технології комплексного моніторингу Чорного і Азовського морів; вивчення закономірностей функціонування морських екосистем в умовах антропогенного впливу; розроблення наукових основ комплексного використання природних ресурсів шельфу і за- хисту узбережжя Чорного і Азовського морів; дослідження окремих питань соціальної екології і сталого екологічного розвитку регіонів України. Під керівництвом В.О. Іванова створено сис- тему моніторингу гідрофізичних полів у прибережних районах Чорного моря, яка може використовуватися для моніторингу та контролю нафтових розливів з метою запобігання аваріям і мінімізації спричинених ними збитків, а також систему інтегрованого управління прибережною зоною. Ці системи стали підґрунтям для розроблення скоординованої стратегії раціональ- ного розміщення екологічних, соціокультурних та промислових ресурсів для збереження, відновлення і сталого розвитку прибережної зони. В.О. Іванов здійснив експериментальне дослі- дження структур і моделювання динаміки складних морських систем. Він розробив методи параметризації перенесення і розподілу джерел екологічно значущих абіотичних домішок у мор- ській воді, проаналізував зміни гідрофізичних, гідрологічних і гідрохімічних факторів, запропонував технологію визначення стану екосистеми за обмеженою кількістю параметрів.

Повний текст (PDF)