Вісник НАН України. 2017. № 7. с.106

80-річчя члена-кореспондента НАН України М.Л. ЖАДКЕВИЧА

Учений у галузі електрозварювання доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Михайло Львович Жадкевич народився 12 липня 1937 р. в м. Реутов Московської обл. Закінчив у 1962 р. металургійній факультет Загальносоюзного політехнічного інституту. Його робота була пов’язана з питаннями теорії і технології пресування, розробленням і створенням нових високопродуктивних технологій та матеріалів для авіабудування, оборонної техніки, суднобудування і транспортного машинобудування. В 1977–1984 рр. працював у Київському зональному НДІ типового і експериментального проектування помічником керівника виробничо-експериментальної бази, керівником наукового відділення експериментальних алюмінієвих конструкцій, створив комплекс цехів з виготовлення унікальних алюмінієвих конструкцій.

З 1984 р. в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР — головний інженер, директор Дослідного заводу спеціальної електрометалургії. Займався створенням промислових технологій електрошлакового лиття заготовок деталей для машинобудування, електронно-променевого напилення захисних покриттів на лопатки газотурбоагрегатів, електронно-променевого зварювання виробів нової техніки для оборонної, суднобудівної та енергетичної галузей промисловості. З 1993 по 2007 р. —заступник директора Інституту з наукової работи та економіки, виконував наукові дослідження зміцнення металів і сплавів із застосуванням високотемпературних деформацій, поліпшення структури та експлуатаційних властивостей електрошлакового металу і сплавів, зокрема сплавів, отриманих електронно-променевими технологіями; розробляв промислові технології одержання спеціальних матеріалів для виробів нової техніки методами спеціальної електрометалургії та обробки металів тиском. Зробив великий внесок у розв’язання питань підвищення економічної ефективності діяльності підрозділів Інституту.

Підготував 4 докторів та 3 кандидатів наук. Автор більш ніж 420 наукових робіт, серед яких 8 монографій. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. 

Повний текст