Вісник НАН України. 2014. № 5. С. 87-91.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
12 березня 2014 року

Технологія електронно-променевого зварювання: нові завдання та шляхи їх вирішення (доповідач — член-кореспондент НАН України В.М. Нестеренков)

Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту геологічних наук НАН України у 2008—2012 рр. (доповідач — член-кореспондент НАН України О.М. Пономаренко)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Ф. Мачулін)

Кадрові та поточні питання

На черговому засіданні Президії HAH України члени Президії HAH України та запрошені заслухали доповідь члена-кореспондента НАН України Володимира Михайловича Нестеренкова на тему «Технологія електронно-променевого зварювання: нові завдання та шляхи їх вирішення», присвячену розробленню і створенню в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України унікального комплексу високих технологій та обладнання для електронно-променевого зварювання виробів енергетичного і хімічного машинобудування та літакобудування.

У рамках цільової комплексної програми Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України «Фундаментальні проблеми створення матеріалів з наперед заданими властивостями, методів їх з’єднання і обробки» на основі теоретичних та експериментальних досліджень взаємодії потужних зварювальних електронних пучків з рідким металом на стінках парогазових каналів великої глибини фахівці Інституту розробили і реалізували серію технологічних процесів електронно-променевого зварювання (ЕПЗ) компонентів енергетичного й атомного машинобудування, літакобудування, бурильного інструменту тощо.

З метою вивчення та розв’язання проблеми, що полягає у посиленні розвитку дефектів формування шва (раковини, пори та кореневі дефекти, тріщини в металі шва і біля шовної зони) зі збільшенням товщини зварюваного металу, досліджено спектр власних коливань розплавленого металу в парогазовому каналі великої глибини. Виявлено значний вплив першої гармоніки коливань на стабільність парогазового каналу і утворення дефектів у середній та кореневій частинах зварних швів. Запропоновано кілька технологічних заходів зі зменшення амплітуди низькочастотних коливань розплавленого металу в каналі, що дало змогу істотно вдосконалити технологію ЕПЗ у вакуумі, яка має широкі технологічні можливості і дозволяє з’єднати за один прохід метали і сплави завтовшки від 0,5 до 200 мм. Повний текст (PDF).