Вісник НАН України. 2017. № 12. С. 109

80-річчя члена-кореспондента НАН України Н.К. КОВАЛЕНКО

Відомий учений-мікробіолог, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат двох Державних премій України в галузі науки і техніки та премії ім. І.І. Мечникова НАН України член-кореспондент НАН України Надія Костянтинівна Коваленко народилася 19 грудня 1937 р. у м. Мінськ (Білорусь). З 1966 р. і до сьогодні вона працює у відділі фізіології промислових мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

Наукова діяльність Н.К. Коваленко пов’язана з вивченням біології молочнокислих і біфідобактерій. Її дослідження допомогли з’ясувати особливості екології, фізіології, ідентифікації молочнокислих бактерій. Уперше запропоновано екологічні підходи в систематиці цієї групи мікроорганізмів; визначено домінуючі види лактобактерій у різних екосистемах. На прикладі досліджень мікробіоти довгожителів і членів їхніх сімей Надія Костянтинівна показала, що лактофлора формується вже з перших років життя, є показником здорового мікробного ценозу і тісно корелює з особливостями харчування, створюючи умови для уповільненого старіння організму людини. Разом з молодими співробітниками її наукової групи вона створила колекцію промислово важливих штамів молочнокислих бактерій і біфідобактерій, запропонувала критерії добору і селекції штамів з високою біологічною активністю та безпечністю, які покладено в основу створення нових лікувально-профілактичних пробіотичних препаратів і продуктів функціонального харчування. Ці роботи сприяли розробленню принципів регулювання життєдіяльності лактобактерій в окремих екосистемах.

Н.К. Коваленко є автором понад 220 наукових праць, серед яких монографія, 22 авторських свідоцтва і патенти. Під її керівництвом виконано і захищено 12 кандидатських дисертацій. Н.К. Коваленко присуджено звання «Винахідник року НАН України», вона нагороджена медаллю «За трудову доблесть», орденом княгині Ольги III ступеня, відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни», премією міжнародного товариства SOMED (Японія).

Повний текст