Вісник НАН України. 2021. № 2. С.33-43
https://doi.org/10.15407/visn2021.02.033

Чайковський Ілля Анатолійович —
кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник відділу сенсорних пристроїв, систем та технологій безконтактної діагностики Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4152-0331

Прімін Михайло Андрійович —
доктор технічних наук, завідувач відділу сенсорних пристроїв, систем та технологій безконтактної діагностики Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0977-4208

Казмірчук Анатолій Петрович —
доктор медичних наук, генерал-майор медичної служби, начальник Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь»
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7830-0818

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І МЕТРИК ДЛЯ АНАЛІЗУ МАЛИХ ЗМІН В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПОЛІ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ

У статті розглянуто поняття клінічної інформаційної технології як сукупності методів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, продуктом якого є автоматизований діагностичний чи прогностичний висновок або рекомендація щодо тактики ведення хворого. Наведено кілька прикладів розроблених авторами і впроваджених в Україні та за кордоном інноваційних інформаційних технологій та метрик, призначених для реєстрації та оцінки тонких змін в електромагнітному полі серця з метою ранньої діагностики найбільш поширених та небезпечних серцево-судинних захворювань, насамперед ішемічної хвороби серця. Показано, що нові метрики аналізу просторової структури 2D- і 3D-магнітокардіографічних карт розподілу щільності струму дозволяють з високою точністю діагностувати різні форми ішемії міокарда. Новий метод шкалювання електрокардіограми можна застосовувати в клінічній, спортивній медицині, медицині праці, також у масштабних популяційних дослідженнях.
Ключові слова: інформаційні технології, метрики, клінічна кібернетика, тонкі зміни, магнітокардіографія, електрокардіографія, ішемічна хвороба серця.

Повний текст (PDF)